Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, M. Pintér Tibor, Szoták Szilvia, Tamás Dóra Mária (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás I. Terminológia, lexikográfia, fordítás


Mik a hátrányaink? Az első hipotézissor bemutatása

Az 1. hipotézis úgy szól, hogy jelentős – rendszerint hatalmas – a különbség az ANYA- és a NANYA-nyelvhasználó angoltudása között az előbbi javára. Durvábban fogalmazva, a NANYA-k kivétel nélkül rosszabbul tudnak angolul, mint az ANYA-k. Ez mind a négy alapkészségre igaz: kevésbé értik a hallott és írott szöveget, gyöngébb a beszéd- és íráskészségük, akadozottabban, hibásabban, színtelenebbül használják a nyelvet, gondolataikat, érzelmeiket kevésbé tudják adekvát módon kifejezni. Ennél is fájóbb, hogy angol nyelvi produktumuk sokkal gyatrább, mint ha ugyanazt a mondanivalót a saját anyanyelvükön fogalmaznák meg. Ami pedig a NANYA-tanárokat illeti, természetesen nagy nyelvtudásbeli szórás figyelhető meg közöttük is, de még az sincs az ANYA-kollégájával egy súlycsoportban, akinek kiemelkedően jó az angoltudása.

Nyelv, kultúra, identitás I. Terminológia, lexikográfia, fordítás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 535 4

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben találhatók a plenáris előadások (a nyelvelmélet, módszertan és alkalmazás összefüggéseiről és a nyelvészeti kutatási módszereiről) és a Brassai-előadások szövegei, valamint a terminológia, lexikográfia, korpuszok és fordítástudomány területére eső tanulmányok.

Hivatkozás: https://mersz.hu/foris-pinter-szotak-tamas-nyelv-kultura-identitas-1-terminologia-lexikografia-forditas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave