MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Dér Csilla Ilona, Csontos Nóra (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás II. Pragmatika, diskurzuselemzés, interkulturális kommunikáció


Következtetések

A fenti vizsgálatok eredményeképpen azt a következtetést lehet levonni, hogy a kódváltás a másodgenerációs beszélők nyelvhasználatában egyaránt betölthet – a csökkent magyar nyelvi kompetenciát ellensúlyzó – funkcionális és – a nyelvi kommunikációs eszközkészletet hatékonyan – kiegészítő funkciót. Jelen tanulmány a strukturális kódváltásokat elemezte elsősorban abból a szempontból, hogy a megfigyelt mintákban megfigyelhető-e a korábbi kutatásokban tetten érhető tendencia, vagyis, hogy a bázisnyelvben a mondathatárokon kívüli kódváltások előfordulása fordítottan arányos a beékelt, vendégnyelvi kompetenciával. Fenti elemzés azt igazolja, hogy minél nagyobb arányban fordul elő az adatközlők beszédében a mondathatárokon kívüli kódváltás, annál kisebb arányban fordulnak elő a mondathatáron belüli váltások. Ez a megállapítás megerősíteni látszik Poplack (2000) és Koban (2013) kutatási eredményeit.

Nyelv, kultúra, identitás II. Pragmatika, diskurzuselemzés, interkulturális kommunikáció

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 536 1

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben a pragmatika és diskurzuselemzés és az interkulturális kommunikáció területére eső tanulmányok olvashatók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nyelv-kultura-identitas-2-pragmatika-diskurzuselemzes-interkulturalis-kommunikacio//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave