MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Bóna Judit, Gráczi Tekla Etelka, Markó Alexandra (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás III. Fonetika


Következtetések

A jelen kísérlet kiindulását az a részben naiv megfigyelésekből, részben a korábbi szakirodalomból is táplálkozó megfigyelés adta, mely szerint a férfiak mélyebb hangon beszélnek ahhoz a nőhöz, aki tetszik nekik. A kérdésre vonatkozóan korábban, a jelen tanulmányban ismertetettek előtt nem rendelkeztünk magyar adatokkal. A kísérletben heteroszexuális férfiakkal rögzítettünk hangüzeneteket egy számukra vonzó és kevésbé vonzó nőhöz szólóan úgy, hogy a beszélőknek az üzenetben vagy expliciten udvarolniuk kellett, vagy valamilyen más feladatot (egy útbaigazítást, illetve egy programjavaslat megfogalmazását) megoldani. Az előzetes ismereteink alapján a következő hipotéziseket fogalmaztuk meg. 1. A kísérletben résztvevő férfiak mélyebb átlagos alapfrekvencián beszélnek a számukra vonzó nőhöz, mint ahhoz, akit nem találnak vonzónak. 2. A három feladat közül az udvarlás során a legjelentősebb az alapfrekvencia akaratlagos mélyítése a vonzó nőhöz szólóan, hiszen ezzel direkt módon nyilvánítják ki tetszésüket a férfiak.

Nyelv, kultúra, identitás III. Fonetika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 537 8

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben a fonetika (artikulációs kutatások, beszédhangzás vizsgálata, temporális jellemzők korpuszalapú vizsgálata) területére eső tanulmányok olvashatók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nyelv-kultura-identitas-3-fonetika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave