Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Bóna Judit, Gráczi Tekla Etelka, Markó Alexandra (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás III. Fonetika


Következtetések

A kutatásban azt vizsgáltuk, hogy mondatismétléskor a szavak időtartama milyen sajátosságokat mutat ötéves óvodások és hétéves iskolások ejtésében, illetve hogy a kiválasztott szavakat milyen arányban képesek a gyermekek megismételni. Feltételeztük, hogy az idősebb gyermekek több szót fognak helyesen visszamondani, mint a fiatalabbak. Az adatok nem támasztották alá a hipotézist: a két korcsoport teljesítményében gyakorlatilag nem volt különbség. A nem vagy tévesen ismételt szavak nagyrészt megegyeztek a gyermekeknél függetlenül az életkoruktól. A mintegy 2 évnyi korkülönbség azonban – legalábbis ennek a kísérletnek az adatai alapján – úgy tűnik, nem jelenti a mondatismétlés sikerességének növekedését. Magyarázatként azt valószínűsítjük, hogy nem feltétlenül a mondatészlelés teljesítményének stagnálása áll a háttérben, hanem éppen az iskola – tanulás, feladatok, elvárások – ténye, amelyek növelhetik a gyermekek szorongását. Az sem zárható ki, hogy az ötévesek még nagyobb mértékben vannak hozzászokva a számukra ismeretlen jelentésű szavak ismétléséhez (pl. kalauz, jelmeze, forgalom), és könnyebben visszaadják azokat, mint a hétévesek, akik már feltételezik a szavak jelentésének ismeretét. Idekapcsolódik az a lehetőség is, hogy az ismeretlen szó megakasztja a mondat ismétlését, esetünkben például a kalandjait szó helyes ismétlését a megelőző űrturista elhangzása blokkolhatta. Nem kérdés, hogy a memóriának óriási szerepe van a mondatismétlésben, abban azonban nincs teljes egyetértés a kutatók között, hogy ez a részvétel hogyan definiálható, illetve milyen az összefüggése a mondatészlelés folyamatával (pl. Alloway et al. 2004, Okura–Lonsdale 2012).

Nyelv, kultúra, identitás III. Fonetika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 537 8

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben a fonetika (artikulációs kutatások, beszédhangzás vizsgálata, temporális jellemzők korpuszalapú vizsgálata) területére eső tanulmányok olvashatók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nyelv-kultura-identitas-3-fonetika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave