MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Bóna Judit, Gráczi Tekla Etelka, Markó Alexandra (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás III. Fonetika


Bevezetés

Beszéd közben többször előfordul, hogy nem azt mondjuk, vagy nem úgy mondjuk, amit és ahogyan azt eredetileg szerettük volna. Ilyenkor az esetek egy nagy részében megakasztjuk a közlést, és megpróbáljuk javítani a mondandónkat. A javítás oka, mértéke, a felmerülő probléma vagy hibás közlés helye stb. többféle lehet. Levelt (1983) például attól függően, hogy milyen okra vezethetők vissza, 5 típusba sorolja az önjavításokat. Megkülönbözteti a beszédtervet érintő javításokat, amelyeknek az esetében a beszélő beszéd közben rájön arra, hogy az átadni kívánt üzenet más sorrendben vagy más részletekkel elmondva sokkal világosabb lenne a hallgató számára, ezért megváltoztatja azt. A következő típus a megfelelőségi javítás, amikor az elhangzó közlés tartalma megegyezik a szándékolt közléssel, ugyanakkor a beszélő nem tartja elég pontosnak, helyesnek a közlés formáját, nyelvezetét, ezért változtat rajta. A harmadik típus a hibajavítás. Hibának azok a jelenségek tekinthetők, amelyek az adott nyelvet anyanyelvként beszélő, mentálisan ép, átlagos intelligenciájú beszélő szándéka ellenére, saját fonológiai, morfológiai, grammatikai, szemantikai normatudatának ellentmondva jönnek létre (vö. Boomer–Laver 1968/1973). Létezik rejtett javítás is (negyedik típus). Ugyanis nemcsak a felszínen megjelenő hibákat, hanem a belső beszédet is tudjuk monitorozni. Ezekben az esetekben a felszínen ugyan leállhat a közlés, de semmilyen változtatás nem történik a szerkesztési szakasz után (Levelt 1983). A rejtett javításokat hezitálás vagy ismétlés jelezheti. Annak megítélése azonban, hogy egy adott hezitálás vagy ismétlés valóban egy rejtett javítás-e, nagyon bizonytalan, ha egyáltalán lehetséges. Végül előfordulhatnak olyan javítások is, amelyek besorolása nem lehetséges egyértelműen az előbbi négy kategóriába. A jelen tanulmány a hibajavításokkal foglalkozik.

Nyelv, kultúra, identitás III. Fonetika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 537 8

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben a fonetika (artikulációs kutatások, beszédhangzás vizsgálata, temporális jellemzők korpuszalapú vizsgálata) területére eső tanulmányok olvashatók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nyelv-kultura-identitas-3-fonetika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave