Till Sára, Csizmadia Péter

Áramlástechnikai rendszerek


Nyíltfelszínű állandósult áramlás leírása prizmatikus csatornában

Tekintsünk egy egyszerű, lejtéssel rendelkező prizmatikus csatornát (a szelvény nem változik a hossz mentén) (4.2. ábra). Ennek a hosszmenti (vízszintes) koordinátáját jelölje . A felvíz oldali vízmagasság: , az alvíz oldali . Nyíltfelszínű áramlás esetén a két érték nem feltétlenül egyezik meg egymással, és a két magasság között kialakuló folyadékfelszín alakját az függvény írja le. A csatornafenék geodetikus magassága a hossz mentén legyen: .

Áramlástechnikai rendszerek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 551 4

Hivatkozás: https://mersz.hu/till-csizmadia-aramlastechnikai-rendszerek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave