MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Horváth Péter

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban


A konstruálás kognitív nyelvészeti értelmezése

A kognitív nyelvészet egyik fő célkitűzése, hogy a nyelvi képességet olyan alapvető kognitív képességekre vezesse vissza, amelyek nem csak a nyelvet jellemzik. A szimbolikus nyelvi kommunikáció egyik alapvető feltétele az a kognitív képességünk, hogy egy közös figyelmi jelenetben egy másik ember figyelmét rá tudjuk irányítani egy világbeli entitásra (vö. pl. Sinha 1999, 2001, Tomasello 1999/2002, Langacker 2008). A közös figyelmi jelenet terminus tehát azokra a szituációkra utal, amelyekben valaki valakinek a figyelmét ráirányítja valamire (Tátrai 2011: 30–31, 2017: 907–908). A figyelemirányítás sokféle módon megvalósulhat, például történhet egyszerű rámutató gesztusok segítségével. A figyelemirányítás egy másik módja a rámutató gesztusok és a nyelvi kifejezések együttes alkalmazása. Ennek legtipikusabb példája a deixisek használata, amelyek pontos értelmezése sok esetben megkíván valamilyen rámutató gesztust is; például ezt (+ rámutató gesztus) add ide. A deixisek vizsgálatának részben emiatt van kitüntetett szerepe a nyelvészeti kutatásokban. Használatuk átmenetet képez a puszta gesztusokkal és a kizárólag nyelvi eszközökkel megvalósuló figyelemirányítás között. (A deixisről lásd pl. Levinson 1983: 55–96, Laczkó 2008, Tátrai 2010a.) A nyelvhasználat tehát a figyelemirányítás egy sajátos módja, amelynek segítségével rámutató gesztusok használata nélkül is rá tudjuk irányítani beszédpartnerünk figyelmét valamilyen világbeli jelenetre. A nyelv lehetőséget ad arra is, hogy olyan jelenetre irányítsuk beszédpartnerünk figyelmét, amely nem a beszédszituáció közvetlen fizikai terében zajlik le (pl. Tegnap láttam egy vaddisznót az erdőben). Sőt nem létező, fiktív jelenetekre is vonatkozhat a nyelvi figyelemirányítás (pl. A királyfi legyőzte a hétfejű sárkányt) (Tátrai 2017: 908–909).

A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 595 8

A történelmi tárgyú narratívák szereplőit és a szereplők tudását a történetmondó nyelvileg különböző módokon jelenítheti meg. A könyvben olvasható gondolatmenet abból indul ki, hogy a megjelenítés módja nem véletlenszerű, és nem is pusztán a történetmondó egyéni elgondolásának következménye, hanem jól körülírható, sémákként működő nyelvi szabályszerűségeket követ. A könyv kognitív nyelvészeti keretben, történelemtankönyvek és történelemről szóló ismeretterjesztő szövegek kvalitatív és kvantitatív vizsgálatával tárja fel azokat a sémákat, amelyek hatással vannak a szereplők és a szereplők tudásának nyelvi megjelenítésére.

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szereplokonstrualas-mintazatai-tortenelmi-targyu-narrativakban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave