Szűts Zoltán

A digitális pedagógia elmélete


Közelítések

Jean Baudrillard szerint világunkban túlárad az információ, egyre több az adat, és ezzel szemben egyre kevesebb a jelentés.1 A digitális pedagógia a túláradó információk társadalmában jött létre, annak hálózatait, eszközeit és tartalmait használja fel a tanítás és tanulás folyamatainak és munkaformáinak szervezésére. Nem járnánk el kellő körültekintéssel, ha nem mutatnánk rá azokra a szemléletmódokra és törekvésekre, amelyek leginkább a hálózatosodással kapcsolatos két ellentétes megközelítésben kristályosodnak ki, és elsősorban az informatikaieszköz-gyártókat és az alkalmazásfejlesztőket jellemzik, de kivetíthetők az információs társadalom egészére, ezen belül az oktatási folyamatra is. Habár a hálózatosodási trendek és a digitalizáció a jelenben elsősorban még az iparra, pontosabban a negyedik ipari forradalomra, vagyis az Ipar 4.0-ra jellemzők,2 így példáink esetenként a neveléstudománytól távolinak tűnhetnek, mégis arra törekszünk, hogy bemutassuk, a pedagógia megközelítésében is fontosak. Mivel a könyv célja egy elméleti keret megrajzolása az információs társadalom bázisán, figyelembe kell vennünk azokat a gazdasági és stratégiai szempontokat, amelyek meghatározzák a valóságot, amelyből teóriánk kiindul.

A digitális pedagógia elmélete

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 585 9

A kötet a digitalizáció és a hálózati lét természetéből fakadó pedagógiai kérdéseket az online kommunikáció és média kérdéseivel strukturális összefüggésben jeleníti meg. A mű célja a pedagógiai gyakorlattal szerves egészet alkotó elméleti keretrendszer megalkotása, amely közös nevelés-, illetve média- és kommunikációtudományi elveken alapszik.

Szűts Zoltán definíciója szerint a digitális pedagógia az osztálytermi vagy távoktatási módszertanok, gondolkodásmódok, szervezési folyamatok és munkaformák olyan egysége, amely infokommunikációs eszközökre, képernyőkre, adatbázisokra és digitális tartalmakra épül.

A szerző nem titkolt szándéka megtalálni az egyensúlyt a technooptimizmus és -pesszimizmus között, miközben lándzsát tör a tudatos digitálistechnológia-használat jól azonosítható előnyei mellett.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szuts-a-digitalis-pedagogia-elmelete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave