Szűts Zoltán

A digitális pedagógia elmélete


Pedagógiai szempont: a bizonytalanság növekedése és a végtelen kínálat görbéje

A web 2.0 használata egyre nagyobb teret nyer az oktatásban. Lehetővé teszi a környezet- és platformfüggetlen tanítási és tanulási folyamatok szervezését. Pedagógiai elvárás a web 2.0-val szemben, hogy moduláris szerkezetben jöjjön létre, így integrálható részévé váljon az oktatásnak. A web 2.0-ban a képi fordulatra támaszkodó tananyag feldolgozása támogatja a hallgatókat egyes összefüggések felfedezésében, miközben a platform nagy fokú szabadsága támogatja a problémamegoldó gondolkodás és a kreativitás fejlődését.1

A digitális pedagógia elmélete

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 585 9

A kötet a digitalizáció és a hálózati lét természetéből fakadó pedagógiai kérdéseket az online kommunikáció és média kérdéseivel strukturális összefüggésben jeleníti meg. A mű célja a pedagógiai gyakorlattal szerves egészet alkotó elméleti keretrendszer megalkotása, amely közös nevelés-, illetve média- és kommunikációtudományi elveken alapszik.

Szűts Zoltán definíciója szerint a digitális pedagógia az osztálytermi vagy távoktatási módszertanok, gondolkodásmódok, szervezési folyamatok és munkaformák olyan egysége, amely infokommunikációs eszközökre, képernyőkre, adatbázisokra és digitális tartalmakra épül.

A szerző nem titkolt szándéka megtalálni az egyensúlyt a technooptimizmus és -pesszimizmus között, miközben lándzsát tör a tudatos digitálistechnológia-használat jól azonosítható előnyei mellett.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szuts-a-digitalis-pedagogia-elmelete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave