Demetrovics Zsolt (szerk.)

Az addiktológia alapjai III.


A konzultációs kapcsolat

A különféle konzultációs irányzatok egyetértenek abban, hogy a segítő kapcsolat alapja az empátia. Az empátia1 fogalmának kidolgozása és a segítő kapcsolat egyik alapelvvé tétele történetileg Carl Rogers személyközpontú, humanisztikus munkásságából származik, amelyben ez az érték központi jelentőségű. Empátia és a kliens elfogadása nélkül nehéz bármilyen segítő kapcsolatot megalapozni, és egy változási folyamatot elindítani a kliens oldalán. A segítő kapcsolat azt is jelenti, hogy a segítő igyekszik megérteni nemcsak a kliensben zajló pszichológiai folyamatokat, nemcsak a kettejük közötti interperszonális dinamikát, hanem a saját személyiségében zajló pszichés folyamatokat is. Ezért fontos, hogy a konzultánsképzés integráns része legyen az önismereti munka – megtapasztalni a konzultáció folyamatát a „kliens” szerepében, illetve a szupervízió vagy az esetmegbeszélés, ahol a segítő saját lelki folyamatait is igyekszik megérteni. A segítő ugyanolyan aktív részese a folyamatnak, a megértés vagy a változás előidézésének, mint a kliens; ugyanezt fordítva is megfogalmazhatjuk, a kliens ugyanolyan aktív részese a segítésnek, mint a konzultáns. Ebben az értelemben nem a konzultáns segít a kliensen vagy a kliensnek (mint passzív résztvevőnek), hanem mindketten aktívan hozzák létre a segítés folyamatát. Ez még akkor is így van, ha a segítőtől elvárhatjuk, hogy az általa teremtett segítő atmoszféra, a segítő készségei erőteljesebben facilitálják a klienst abban, hogy megértse jelen helyzetét, és elindítsa a változás irányába. Ebben az értelemben a konzultáns nem „gyógyítja” a „passzív”, tehetetlen és ellenállást mutató klienst, hanem „vele van”, „együtt van vele”. Ez az „együttlét” azonban nem puszta meghallgatása a kliens panaszainak, hanem az „együttlétnek” a klienssel megosztott lelki folyamatai facilitálják a kliens fejlődését. Ha sarkítva jellemezni akarjuk ezt a kapcsolatot, akkor a konzultáns nem „csinál” valamit, hanem „van” a kapcsolatban. Előtérbe kerül, hogy a konzultáns hogyan gondolkodik arról, hogy mit csinál. A „mit” kérdése után a „miért” következik: miért teszi a konzultáns éppen azt, amit tesz. Optimális esetben a konzultáns „fejében” egy fejlődési orientáció működik (Duffy, 1990), azaz a kliens problémáit, kríziseit nem betegségként fogja fel, hanem olyan kihívásokként, amelyekkel a kliens, kihasználva fejlődési potenciálját, meg tud birkózni, vagy legalábbis a jelenleginél egy jobb életminőséget tud elérni. Nem véletlen ezek után az sem, hogy a pszichoedukációs technikáknak miért jut kiemelkedő szerep a konzultációban, szinte irányzattól függetlenül. Az edukációs szemlélet már eleve egy fejlődési modellben gondolkodik: megfelelő készségek elsajátításával – melyek előzőleg hiányoztak vagy elégtelenek voltak az egyén fejlődése megindul vagy felgyorsul.

Az addiktológia alapjai III.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 678 8

Az addiktológia alapjai című sorozat négy kötetének fejezeteihez összesen közel félszáz szerző járult hozzá, az addiktológia és társterületeinek legkiválóbb kutatói és gyakorlati szakemberei. A kötetek számos egyetemen váltak tananyaggá, az addiktológia területén történő tájékozódás kiindulópontjává. A harmadik rész a sorozat első két tagjával szerves egységet alkot. Elsősorban a függőség kialakulásának és fennmaradásának mechanizmusaival (etiológia), jogi és drogpolitikai kérdésekkel, valamint a terápia lehetőségeivel, a különböző terápiás megközelítésekkel foglalkozik. A kötetet – és a sorozat további tagjait – nem csupán az addiktológia iránt érdeklődők forgathatják haszonnal, de az addiktológia és a rokon diszciplínák területén tevékenykedő szakemberek számára is forrásként szolgálhat.

Hivatkozás: https://mersz.hu/demetrovics-az-addiktologia-alapjai-iii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave