Demetrovics Zsolt (szerk.)

Az addiktológia alapjai III.


A vallás és spiritualitás mint protektív tényező

A vallás az elméleti tanulmányokban és empirikus kutatásokban gyakran szerepel mint védőfaktor. Az egészséggel és káros szenvedélyekkel való kapcsolatra szolgáló magyarázatok megfelelő koncepcionális hátteret kínálnak (Pikó, 1999). A modernitást megelőző korszakokban a vallásosság jelentése mindenki számára egyértelmű volt, ezt követően azonban elemeinek tartalma és jelentősége némileg átértékelődött. Ez megmutatkozik abban, hogy a hit, a spiritualitás és a vallásosság manapság már nem feltétlenül fonódik össze. A modern, nagymértékben szekularizált társadalomban a hit nem minden esetben jár együtt az aktív vallásgyakorlással, a spiritualitás, azaz a transzcendenciába vetett hit pedig szintén csak a modern társadalomban nyerte el a vallástól függetlenül is létező kulturális jelentését. A premodern kort követően általánossá vált plurális értékrend lehetővé tette a vallásosság fogalmának kibővülését és a vallás (illetve spiritualitás) individualizálódását, egyéni arculatának formálódását (Zinnbauer és mtsai, 1997). Ez sok esetben szubjektív besorolást tesz lehetővé, azaz mindenki a „maga módján” vallásos. A kutatási eredmények értékelése szempontjából azonban lényeges, hogy a vallásosság/spiritualitás az egyén életmódjának része legyen, azaz életmódformáló erővel rendelkezzen. Az Egyesült Államokban működő Nemzeti Öregedéskutató Intézet (National Institute on Aging) a vallásosságnak/spiritualitásnak tíz olyan ismérvét sorolta fel, amely az életvitel szempontjából meghatározó (National Institute on Aging, 1997):

Az addiktológia alapjai III.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 678 8

Az addiktológia alapjai című sorozat négy kötetének fejezeteihez összesen közel félszáz szerző járult hozzá, az addiktológia és társterületeinek legkiválóbb kutatói és gyakorlati szakemberei. A kötetek számos egyetemen váltak tananyaggá, az addiktológia területén történő tájékozódás kiindulópontjává. A harmadik rész a sorozat első két tagjával szerves egységet alkot. Elsősorban a függőség kialakulásának és fennmaradásának mechanizmusaival (etiológia), jogi és drogpolitikai kérdésekkel, valamint a terápia lehetőségeivel, a különböző terápiás megközelítésekkel foglalkozik. A kötetet – és a sorozat további tagjait – nem csupán az addiktológia iránt érdeklődők forgathatják haszonnal, de az addiktológia és a rokon diszciplínák területén tevékenykedő szakemberek számára is forrásként szolgálhat.

Hivatkozás: https://mersz.hu/demetrovics-az-addiktologia-alapjai-iii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave