Demetrovics Zsolt (szerk.)

Az addiktológia alapjai III.


Dekriminalizáció

A fejlett államok közül egyre több lép be a Nadelmann-féle fejlődési skála 5/b szakaszába, azaz dekriminalizálja (egyes) drogok személyes használatra történő birtoklását és használatát. A dekriminalizáció lényege, hogy felfüggeszti a büntetőeljárás végrehajtását a drogfogyasztókkal szemben anélkül, hogy a drogfogyasztást magát legálissá nyilvánítaná (EMCDDA, 2009). Az EMCDDA 2005-ben publikált „Kábítószer-használat az Európai Unióban: jogalkotási megközelítések” című munkája hosszú elemzést tartalmaz arról, hogy vajon mennyire számít egyedinek az egyes EU-tagállamok által bevezetett büntetőpolitika a nemzetközi egyezményrendszer tükrében (Drog Fókuszpont, 2005). A drogmonitorozó intézet álláspontja szerint a nemzetközi egyezmények szigorúan behatárolják a drogkereskedelemmel kapcsolatos szabályozás lehetőségeit, azonban viszonylag széles mozgásteret biztosítanak a tagállamoknak a droghasználók jogi megítélését tekintve. A jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy a nemzetközi kábítószer-egyezmények határozatai nem tekinthetők önmagukban jogerősnek, csupán irányelveket tartalmaznak, amelyeket az egyes aláíró tagállamok a saját nemzeti jogrendszerük princípiumaival megegyező módon ültethetnek át jogszabályokba. Az ENSZ-egyezmények bizonyos magatartásformákat büntetendőnek rendelnek, így például a birtoklást, megszerzést, terjesztést, eladásra kínálást. Alapvető különbség van azonban a birtoklás és a személyes használatra történő tartás között, ugyanis az előbbi mindig magában foglalja az újraeladás lehetőségét, míg az utóbbi nem.

Az addiktológia alapjai III.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 678 8

Az addiktológia alapjai című sorozat négy kötetének fejezeteihez összesen közel félszáz szerző járult hozzá, az addiktológia és társterületeinek legkiválóbb kutatói és gyakorlati szakemberei. A kötetek számos egyetemen váltak tananyaggá, az addiktológia területén történő tájékozódás kiindulópontjává. A harmadik rész a sorozat első két tagjával szerves egységet alkot. Elsősorban a függőség kialakulásának és fennmaradásának mechanizmusaival (etiológia), jogi és drogpolitikai kérdésekkel, valamint a terápia lehetőségeivel, a különböző terápiás megközelítésekkel foglalkozik. A kötetet – és a sorozat további tagjait – nem csupán az addiktológia iránt érdeklődők forgathatják haszonnal, de az addiktológia és a rokon diszciplínák területén tevékenykedő szakemberek számára is forrásként szolgálhat.

Hivatkozás: https://mersz.hu/demetrovics-az-addiktologia-alapjai-iii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave