Stocker Lőrinc

Thermographia Budensis


fejezet. Az ásványvizek hatásainak állandósága

1. § A mindennapos változásokból is látható, hogy a Természet a dolgok folyamatos átalakulása során, állandóan valamiféle felfelé és lefelé irányuló mozgással, vagyis a dolgoknak a Teremtő akarata szerinti létrehozásával, illetve alapformáikra való visszabontásával foglalkozik. Ehhez ráadásul mindazok az eszközök is mindig rendelkezésére állnak, amelyekkel a világ teremtése óta elrendelt műveit végrehajthatja. Az idők során ugyanis az alapformák mindig romolhatatlanul megmaradnak, és bár a testi alakzatok akár naponta szétrombolhatók, az alapformák mégis minden emberi törekvésnek és próbálkozásnak ellent állnak. Hiszen miután az előrelátó természet a maga raktárában másfajta felhasználásra is megőrizte őket, vagy önmagukat hozzák újra létre, vagy váratlanul valamilyen új módon verődve össze, újfajta összetételben testesülnek meg, így maradnak fönn időtlen időkig sértetlen lényegükben.1

Thermographia Budensis

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 734 1

Laurentius Stocker, Buda városának főorvosa 300 éve, 1721-ben jelentette meg latin nyelven a Thermographia Budensist (Budai hévíztan), mely az első, máig legteljesebb mű a budai hévizekről és gyógyfürdőkről. A könyv a kor tudományos színvonalán foglalja össze a budai hévizek hidrogeológiáját, fizikáját, kémiáját, biológiai hatásait és orvosi alkalmazását. Ez a kötet az eredeti, 1721-es kiadás facsimiléjét, 300 év után elkészült első magyar fordítását, a szerzőről és művéről készült tanulmányt tartalmazza Áder János köztársasági elnök úr előszavával.

Hivatkozás: https://mersz.hu/stocker-thermographia-budensis//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave