Stocker Lőrinc

Thermographia Budensis


fejezet. Az univerzális, központi földi és légi szellemerőről vagy sóról1

1. § Mivel eleddig annyit beszéltem a légi és központi univerzális sóról, és mivel a korábbiakban azt állítottam, hogy az ásványvizeknek ez a só a legfőbb létrehozó oka, úgy gondoltam, érdemes lesz a természettudományban kevésbé járatosak számára ennek a sónak a mibenlétéről és a természetben való előfordulásáról is felvilágosítást adnom, és érdemes lesz egy külön fejezetet szentelnem neki. Jóllehet a legalapvetőbb ismereteket alaposabban is kifejtettem háromrészes Physicám első, a természeti dolgok princípiumairól szóló részében, ám mivel ezt a könyvet oly kevés idővel ezelőtt adtam nyomdába,2 hogy még nem jelenhetett meg, nehogy bárki azt mondhassa, hogy elméletem alapjait e gyógyfürdő-tanulmányomban kellő megalapozás nélkül közlöm, ebben a fejezetben a továbbiak megértéséhez legszükségesebb dolgokat a következőkben megkísérlem összefoglalni.

Thermographia Budensis

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 734 1

Laurentius Stocker, Buda városának főorvosa 300 éve, 1721-ben jelentette meg latin nyelven a Thermographia Budensist (Budai hévíztan), mely az első, máig legteljesebb mű a budai hévizekről és gyógyfürdőkről. A könyv a kor tudományos színvonalán foglalja össze a budai hévizek hidrogeológiáját, fizikáját, kémiáját, biológiai hatásait és orvosi alkalmazását. Ez a kötet az eredeti, 1721-es kiadás facsimiléjét, 300 év után elkészült első magyar fordítását, a szerzőről és művéről készült tanulmányt tartalmazza Áder János köztársasági elnök úr előszavával.

Hivatkozás: https://mersz.hu/stocker-thermographia-budensis//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave