Stocker Lőrinc

Thermographia Budensis


Törökfürdők

Buda 1541-es eleste után a törökök több mint hat, kultúrájukra jellemző gőzfürdőt, hamamot1 építettek a 145 éves hódoltság alatt a városban. E közfürdők mellett a természetes lehetőségeket szintén kihasználták. Buda ugyanis alkalmas volt ilidzsák2 létesítésére is, hiszen a termálforrások3 is rendelkezésre álltak. Fürdők építése csak a szultán beleegyezésével történhetett. Részben ő maga rendelte el fürdők létesítését, részben engedte, hogy kegyes cselekedetként alapítványok, vakufok4 hozzanak létre ilyeneket. Természetesen ezek aztán nyereséget hozó vállalkozásként is működtek, így az „állami” és a „magán” fürdők a tisztálkodási igényeken, vallási tisztálkodási előírásokon túl a társasági életet is szolgálták.

Thermographia Budensis

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 734 1

Laurentius Stocker, Buda városának főorvosa 300 éve, 1721-ben jelentette meg latin nyelven a Thermographia Budensist (Budai hévíztan), mely az első, máig legteljesebb mű a budai hévizekről és gyógyfürdőkről. A könyv a kor tudományos színvonalán foglalja össze a budai hévizek hidrogeológiáját, fizikáját, kémiáját, biológiai hatásait és orvosi alkalmazását. Ez a kötet az eredeti, 1721-es kiadás facsimiléjét, 300 év után elkészült első magyar fordítását, a szerzőről és művéről készült tanulmányt tartalmazza Áder János köztársasági elnök úr előszavával.

Hivatkozás: https://mersz.hu/stocker-thermographia-budensis//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave