Stocker Lőrinc

Thermographia Budensis


Buda környékének földrajzi leírása, vízellátás és a budai fürdők

Stocker történészekre hivatkozva utal Buda alapítására és a mai olvasók számára is követhető leírást ad a város domborzatáról, hegyeiről és vizeiről. Ismerteti a Buda környékén fellelhető kőzeteket. A jellemzés a színre és az állagra vonatkozik, amihez hozzákapcsolja a felszín morfológia leírását is. Meglepő megállapítást tesz, amikor arra utal, hogy a város „kristálytiszta, jéghideg és makkegészséges, a közeli hegyekből eredő … forrásvízzel is bőven el van látva”,1 holott ennek ma már nyomát is alig látjuk.2 Bizonyító erejű kortörténeti dokumentum, hogy háromszáz éve a budai hideg források még nagyszámban fordultak elő és bővelkedtek vízben.3 A források magasabb helyzetének köszönhetően évszázadokon át energiabefektetés nélkül tudtak a Várhegyen vizet vételezni. Ez a rendszer Stocker idején is működött,4 hiszen a Városkutat korábban Doktor-kútnak, illetve Orvos-kútnak nevezték el utalva arra, hogy az ostrom után Everling, Buda főorvosa fedezte fel újra a forrásfoglalatot. Innen újra a Várba vezették a vizet, mely vezetéket Kerschensteiner Konrád jezsuita szerzetes irányításával 1718-ban fektették le.

Thermographia Budensis

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 734 1

Laurentius Stocker, Buda városának főorvosa 300 éve, 1721-ben jelentette meg latin nyelven a Thermographia Budensist (Budai hévíztan), mely az első, máig legteljesebb mű a budai hévizekről és gyógyfürdőkről. A könyv a kor tudományos színvonalán foglalja össze a budai hévizek hidrogeológiáját, fizikáját, kémiáját, biológiai hatásait és orvosi alkalmazását. Ez a kötet az eredeti, 1721-es kiadás facsimiléjét, 300 év után elkészült első magyar fordítását, a szerzőről és művéről készült tanulmányt tartalmazza Áder János köztársasági elnök úr előszavával.

Hivatkozás: https://mersz.hu/stocker-thermographia-budensis//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave