Farkas Beáta

A közgazdasági gondolkodás rövid története


Viselkedési közgazdaságtan

A klasszikus politikai gazdaságtan kezdeteinél, különösen Adam Smith (6.1. és 6.2. fejezet) és Jeremy Bentham (8.1. fejezet) jelentőséget tulajdonítottak pszichológiai tényezőknek, de ezeket a mozzanatokat idővel kiszorította a racionális haszonmaximalizáló homo oeconomicus feltételezése. Keynes (10.1. fejezet) volt az, aki ismét pszichológiai magyarázatokhoz fordult, amikor meg akarta érteni a gazdasági ciklusok okait. Az 1950-es években az inkább társadalomtudósnak, mint közgazdásznak nevezhető Herbert Simon kérdőjelezte meg a hagyományos közgazdasági emberképet, és vezette be a korlátozott racionalitás fogalmát. Ez csak két évtized múlva lett szélesebb körben ismert fogalom, és jelent meg mind a gazdaságpszichológiában, mind az új intézményi közgazdaságtanban (15.1. fejezet).

A közgazdasági gondolkodás rövid története

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 742 6

A közgazdasági gondolkodás rövid története több évtizedes hiányt pótol a magyar nyelvű könyvkiadásban. Egyrészt olyan tananyagot tartalmaz, amely megalapozza az alapszakos közgazdászhallgatók általános szakmai műveltségét, másrészt a mesterszakos és doktori hallgatók, illetve az érdeklődő szakemberek részletesebb ismereteket is találnak benne. A szerző bemutatja, hogy az egyes korokban mit tartottak a közgazdaságtan tárgyának, milyen kérdések foglalkoztatták a közgazdászokat, és ezeket milyen módszerekkel vizsgálták: mindezeket a kötet szélesebb történelmi és eszmetörténeti háttérbe ágyazza. A hasonló nemzetközi kiadványokhoz képest nagyobb teret szentel az alternatív irányzatoknak, valamint a közép- és kelet-európai, különösen a magyar szerzőknek, akik közül legtöbben a nyugati világban tettek szert hírnévre.

Hivatkozás: https://mersz.hu/farkas-a-kozgazdasagi-gondolkodas-rovid-tortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave