Gonda Tibor

Alternatív turizmus


A turizmus foglalkoztatási hatásai

A korábbi évtizedekben a turizmus nem volt kiemelt területe az EU közös gazdaságpolitikájának. Az ágazatot tipikusan nemzeti kérdésnek tekintették, és kevés célkitűzés, program, uniós kezdeményezés érintette. Az utóbbi években – nyilván az ágazat növekvő gazdasági jelentőségének köszönhetően – változás van ezen a téren. 2020-ban deklarálásra került, hogy a turizmus is az egyik fontos európai ipari ágazat (European Commission, 2021), és ennek megfelelően napjainkban már nagyobb figyelmet kap uniós szinten is. A turizmus többek között azért is érdemel kiemeltebb kezelést, mert az Európai Unió közös gazdaságpolitikájában prioritást élvez a kis- és középvállalkozások támogatása. E tekintetben a turizmusipar jelentős terepet jelenthet, mivel a kkv-k képviselik az ágazat vállalatainak 99,9%-át. A kkv-k állítják elő a hozzáadott érték 63,7%-át, és a munkavállalók 83,6%-át foglalkoztatják. A mikro- és kisvállalatok aránya különösen magas a vendéglátásban (szállodák, bárok, éttermek), de sok tulajdonos önállóan, ám nagy nemzetközi vállalat franchise-partnereként működik. A mikrovállalkozások meghatározó jelenléte kisebb mértékben igaz az utazási irodák ágazatára.

Alternatív turizmus

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 768 6

A turizmus jelenségének vizsgálatával folyamatosan formálódik, változik, bővül a turizmus törvényszerűségeiről meglévő tudás is. Rengeteg új irányzat vált ismertté, és olyan új fogalmi kategóriák jelentek meg, amelyek között az eligazodás még a jól felkészült turisztikai szakemberek számára is problémát okoz. Szelíd, fenntartható, környezettudatos, felelős, zöld, természeti, öko, tudatos, lassú… Hosszan sorolhatnánk a turizmus ismert vagy kevésbé ismert jelzőit anélkül, hogy azok pontos jelentéstartalmáról mély ismeretekkel rendelkeznénk.

E kategóriák közötti eligazodáshoz, a terminológiák pontos értelmezéséhez kíván hozzájárulni ez a könyv oly módon, hogy egyben bemutatja ezek keletkezését és turizmuson belüli szerepét. Ismerteti annak a folyamatát is, hogy a tömegturizmus kialakulásával párhuzamosan hogyan jelent meg a fogyasztói igény a „nem tömegturizmus” alternatív kínálati elemeire, azaz hogyan alakult ki, és mit is jelent pontosan az alternatív turizmus kifejezés.

A kötet elsődleges célcsoportja az oktatásban részt vevő hallgatók, de a gazdag tudásanyag, a felvonultatott környezeti-társadalmi összefüggések a gyakorló szakemberek számára is egyaránt elmélyült tudást nyújtanak.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gonda-alternativ-turizmus//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave