Gonda Tibor

Alternatív turizmus


A UNWTO javaslata a túlturizmus kezelésére

Mint ahogyan azt fentebb bemutattuk, a Turisztikai Világszövetség viszonylag hamar, már 2018-ban reagált a túlturizmus jelenségére. Nyilván épített az Utazási és Idegenforgalmi Világtanácsnak a McKinsey tanácsadó céggel elkészíttetett szakmai anyagára (WTTC, 2017; Mckinsey, 2017), amikor is 2018-ban úgy döntött, hogy egy cselekvési iránymutatást dolgoztat ki és tesz közzé. A cél természetesen az volt, hogy a túlturizmustól szenvedő városi területeken csökkentsék a turisták számát, és visszatérjen a desztináció a fenntartható turizmus pályájára.

Alternatív turizmus

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 768 6

A turizmus jelenségének vizsgálatával folyamatosan formálódik, változik, bővül a turizmus törvényszerűségeiről meglévő tudás is. Rengeteg új irányzat vált ismertté, és olyan új fogalmi kategóriák jelentek meg, amelyek között az eligazodás még a jól felkészült turisztikai szakemberek számára is problémát okoz. Szelíd, fenntartható, környezettudatos, felelős, zöld, természeti, öko, tudatos, lassú… Hosszan sorolhatnánk a turizmus ismert vagy kevésbé ismert jelzőit anélkül, hogy azok pontos jelentéstartalmáról mély ismeretekkel rendelkeznénk.

E kategóriák közötti eligazodáshoz, a terminológiák pontos értelmezéséhez kíván hozzájárulni ez a könyv oly módon, hogy egyben bemutatja ezek keletkezését és turizmuson belüli szerepét. Ismerteti annak a folyamatát is, hogy a tömegturizmus kialakulásával párhuzamosan hogyan jelent meg a fogyasztói igény a „nem tömegturizmus” alternatív kínálati elemeire, azaz hogyan alakult ki, és mit is jelent pontosan az alternatív turizmus kifejezés.

A kötet elsődleges célcsoportja az oktatásban részt vevő hallgatók, de a gazdag tudásanyag, a felvonultatott környezeti-társadalmi összefüggések a gyakorló szakemberek számára is egyaránt elmélyült tudást nyújtanak.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gonda-alternativ-turizmus//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave