MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Csárdás László, Bóna Judit (szerk.)

Sokszínű beszédtudomány


A kétnyelvűség kognitív, metanyelvi és tudatelméleti előnyei

A kétnyelvűség olyan komplex jelenség, amelyben nyelvi, kognitív és kulturális szempontok is jelentős szerepet játszanak. A kétnyelvű egyén nyelvi készségeit több tényező is befolyásolhatja: ilyenek az egyén nyelvtörténete, azaz hogy mikor sajátította el az első és a második nyelvét, milyen gyakran és milyen funkcióban használja ezeket, milyen nyelven vett részt az oktatásban, milyen az adott nyelv(ek) presztízse az egyén szemében. Fontos továbbá a nyelvekhez fűződő érzelmi háttér is, hiszen előfordul, hogy nem a legtöbbet használt nyelv lesz hatással az egyén további nyelveinek fejlődésére, hanem az, amelyik az intimitás (pl. anya–gyermek kommunikáció) fokát képviseli az egyén számára (Navracsics, 2000; Navracsics, 2014). Az egyik kiemelkedően fontos tényező, hogy az egyén a nyelvelsajátítás kritikus periódusa (Gósy, 2005; Klein, 2013; Navracsics, 2000; Navracsics, 2014) előtt vagy ezt követően kezdte el megismerni a második nyelvet. Ha a második nyelvvel való érintkezés a kritikus perióduson kívülre esik, ez alapvető különbségeket eredményez mind az elsajátítás folyamatában, mind a grammatikai struktúrák megértésében és helyes használatában. Sőt az újabb elméletek már több kritikus periódusról beszélnek, és amellett érvelnek, hogy minden nyelvi szintnek megvan a maga kritikus időszaka (Ruben, 1997). Ez a második nyelv tanulására is hatást gyakorol. A fonológiai és a morfológiai rendszer befogadására más-más életszakaszokban érzékeny a gyermek: míg a morfológiai rendszer könnyebben beépül későbbi életkorokban, fonológiai szinten korábban lezárul a szenzitív időszak (Pléh, 2003).

Sokszínű beszédtudomány

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 814 0

A kötet a beszédtudományok igen szerteágazó, sokszínű kutatási témáihoz kapcsolódóan mutat be néhány vizsgálatot. A beszéd temporális elemzései mellett olvashatunk a megakadásokról, a beszédfeldolgozási folyamatokról, a kétnyelvűség pszicholingvisztikai vonatkozásairól, tipikus és atipikus beszélői csoportokról, szűrőeljárásról és nyelvi fejlesztésről. A tanulmányok reményeink szerint hasznos olvasmányul szolgálnak mindenkinek a szűkebb és a tágabb szakmából, fonetikával és pszicholingvisztikával foglalkozóknak egyaránt, és mindenkinek, aki érdeklődik a beszéd folyamata iránt.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csardas-bona-sokszinu-beszedtudomay//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave