MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Csárdás László, Bóna Judit (szerk.)

Sokszínű beszédtudomány


Bevezetés

A pszicholingvisztikában elfogadott tény, hogy folyamatos nyelvi anyag (szöveg) lényegét észlelés után erőfeszítés és megjegyzési szándék nélkül bizonyos ideig megjegyezzük (Pléh, 2014). Az észlelésben mint kognícióban megmutatkozik a szöveg alaptermészete, összetettsége, amelyet valójában a szöveglétrehozás és a szövegmegértés műveleteinek ismeretében lehet megragadni, mert a beszéd szövegszinten is érvényesülő jellemzői hozzájárulnak a szövegértelem kialakításához (Tolcsvai Nagy, 2001). A beszélő egyén lexikális hozzáférési műveletét számos egymásba fonódó, egymást kiegészítő információ összetettsége jellemzi. Fillmore (1971) a jelentés, a szintaktikai, morfológiai és fonetikai információk mellett az alkalmazható grammatikai szabályt, predikátum esetén a lehetséges argumentumot, a használati (pragmatikai) feltételt és az elemnek a mentális lexikon más eleméhez fűződő szemantikai és morfológiai viszonyát nevezi meg (vö. Gósy, 2005). A beszédmegértés tehát komplex folyamat, amely az anyanyelv-elsajátítás során kialakuló percepciós bázist felhasználva működik, a nyelvspecifikus jelenségek használatával. Ennek többszintű, aktív folyamata során együtt fejlődik az artikulációs és a percepciós bázis (Gósy, 1989), amely szorosan összefügg az életkorral, és körülbelül 14 éves korra éri el a felnőttre jellemző érzékenységet. Különböző életkori nyelvi szintű (17, 18, 19 éves és egyetemista) fiataloknál kimutatták (Laufer–Nation, 1999), hogy az iskolai évek során a tudással növekszik a szókincs, és ez a növekedés a gyakori és a ritka szavaknál egyaránt érvényes (Pléh, 2014). A megértésben szerepet játszik a redundancia, amely lehetővé teszi a hiányosan vagy pontatlanul továbbított jelsorozat szegmentálását, értelmezését úgy, hogy a lényeges információk ne vesszenek el (Bańczerowski, 2000; Crystal, 2003; Gósy, 1998; Gósy, 2005).

Sokszínű beszédtudomány

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 814 0

A kötet a beszédtudományok igen szerteágazó, sokszínű kutatási témáihoz kapcsolódóan mutat be néhány vizsgálatot. A beszéd temporális elemzései mellett olvashatunk a megakadásokról, a beszédfeldolgozási folyamatokról, a kétnyelvűség pszicholingvisztikai vonatkozásairól, tipikus és atipikus beszélői csoportokról, szűrőeljárásról és nyelvi fejlesztésről. A tanulmányok reményeink szerint hasznos olvasmányul szolgálnak mindenkinek a szűkebb és a tágabb szakmából, fonetikával és pszicholingvisztikával foglalkozóknak egyaránt, és mindenkinek, aki érdeklődik a beszéd folyamata iránt.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csardas-bona-sokszinu-beszedtudomay//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave