MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Kiefer Ferenc (szerk.)

Strukturális magyar nyelvtan 1.

Mondattan


Felhasznált irodalom

A mellérendelésről általában l. Dik, Simon: Coordination (Amsterdam, 1968), magyar vonatkozásairól Pap Mária: Generatív grammatikai vázlatok a koordinációról, NyK. 73. (1971) 113–128, és Bánréti Zoltán: A magyar mellérendelő szerkezetek szintaxisáról, ÁNyT. XVII., 7–29 (1989). A mondatáthelyezés és a kötéselmélet diagnosztikus használatát l. Kenesei István: Alárendelő mondatok a magyarban, NyK. 87. 311–350 (1985). A kötéselméleten sokan dolgoztak, l. pl. N. Chomsky Lectures on Government and Binding (Dordrecht, 1981). A vezérlésnek (c-command néven) Tanya Reinhart: The syntactic domain of anaphora (MIT doktori disszertáció, Cambridge, 1976) a forrása. A jelzői kifejezések elemzése N. Chomsky: Knowledge of Language: Its Nature, Origin and Use (New York, 1986b) nyomán készült. A megengedő mellékmondatok újabb feldolgozását l. Bánréti Zoltán: A megengedő kötőszók szintaxisáról és szemantikájáról (Bp. 1983) c. művében.

Strukturális magyar nyelvtan 1.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2015

ISBN: 978 963 05 9678 7


A kiadvány regisztrációval szabadon elérhető.

A kötet a magyar nyelv mondattani szerkezetének elméleti igényű leírását adja. Nem nyelvtan a szó hagyományos értelmében, nem törekszik teljességre, a magyar nyelv sajátosságaiból válogat, és elsősorban olyan kérdésekkel foglalkozik, amelyeknek leírása különféle elméleti-módszertani problémákat vet fel, és amelyeknek magyarázata elméletileg is érdekes eredménynek számít. A fejezetek címei (Az egyszerű mondat szerkezete, A főnévi csoport szerkezete, Régensek és vonzatok, Az alárendelő mellékmondat, A mellérendelő mellékmondat, Az aspektus és a mondat szerkezete) a problémák csoportosítását jelzik és nem ígérnek mindenre kiterjedő tárgyalást. A kötet felhasználja a nemzetközi nyelvtudomány eredményeit, és sok esetben a magyar nyelv sajátosságaira építve tovább is fejleszti azokat.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kiefer-strukturalis-magyar-nyelvtan-1//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave