Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Bóna Judit, Gráczi Tekla Etelka, Markó Alexandra (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás III. Fonetika


Az alapfrekvencia jellemzői az életkor és nem függvényében

1Nyelvtudományi Intézet, 2MTA‒ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport, 3ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék, 4ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet, 5PTE MK Zenei Elméleti és Kórus Tanszék

Nyelv, kultúra, identitás III. Fonetika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 537 8

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben a fonetika (artikulációs kutatások, beszédhangzás vizsgálata, temporális jellemzők korpuszalapú vizsgálata) területére eső tanulmányok olvashatók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nyelv-kultura-identitas-3-fonetika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave