Szűts Zoltán

A digitális pedagógia elmélete


2 Az „Ipar 4.0” a negyedik ipari forradalom leírására szolgáló fogalom. A gőzgép, az elektromosság és a számítógépek után ennek az ipari forradalomnak az alapja a digitalizáció és az adat (nagy adat), míg a számítógép már csak az eszköz szerepét tölti be. Az infokommunikációs forradalom és a hálózatosodás következtében az emberek, a gépek és a vállalatok egy egységes rendszert alkotnak annak érdekében, hogy az eszközöket egyénre szabott tömegtermelési folyamatokban állítsák elő. Nagy Judit, Az ipar 4.0 fogalma, összetevői és hatása az értékláncra, Műhelytanulmány 167 (Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet, 2017).

A digitális pedagógia elmélete

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 585 9

A kötet a digitalizáció és a hálózati lét természetéből fakadó pedagógiai kérdéseket az online kommunikáció és média kérdéseivel strukturális összefüggésben jeleníti meg. A mű célja a pedagógiai gyakorlattal szerves egészet alkotó elméleti keretrendszer megalkotása, amely közös nevelés-, illetve média- és kommunikációtudományi elveken alapszik.

Szűts Zoltán definíciója szerint a digitális pedagógia az osztálytermi vagy távoktatási módszertanok, gondolkodásmódok, szervezési folyamatok és munkaformák olyan egysége, amely infokommunikációs eszközökre, képernyőkre, adatbázisokra és digitális tartalmakra épül.

A szerző nem titkolt szándéka megtalálni az egyensúlyt a technooptimizmus és -pesszimizmus között, miközben lándzsát tör a tudatos digitálistechnológia-használat jól azonosítható előnyei mellett.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szuts-a-digitalis-pedagogia-elmelete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave