Stocker Lőrinc

Thermographia Budensis


3 Ma is meglévő források a Svábhegy oldalában a Béla király-kút és a Városkút. Hajnal Géza A budai Várhegy hidrogeológiája (Bp., Akadémiai Kiadó, 2003) című munkájában arról ír Bonfini feljegyzésére támaszkodva, hogy a hideg források vizét Mátyás király (1443–1490) a közlekedőedények elve alapján a királyi udvar kútjába vezette.

Thermographia Budensis

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 734 1

Laurentius Stocker, Buda városának főorvosa 300 éve, 1721-ben jelentette meg latin nyelven a Thermographia Budensist (Budai hévíztan), mely az első, máig legteljesebb mű a budai hévizekről és gyógyfürdőkről. A könyv a kor tudományos színvonalán foglalja össze a budai hévizek hidrogeológiáját, fizikáját, kémiáját, biológiai hatásait és orvosi alkalmazását. Ez a kötet az eredeti, 1721-es kiadás facsimiléjét, 300 év után elkészült első magyar fordítását, a szerzőről és művéről készült tanulmányt tartalmazza Áder János köztársasági elnök úr előszavával.

Hivatkozás: https://mersz.hu/stocker-thermographia-budensis//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave