Statisztika I.
Hunyadi László, Vita László
Statisztika I.
Akadémiai Kiadó
ISBN: 978 963 454 221 6
Online megjelenés éve: 2019

E tankönyv a gazdaságtudományi képzési terület hallgatóinak alapképzésére szánt két féléves statisztikai tananyag első félévi része. Tartalma összhangban van a megfelelő HEFOP-ajánlásokkal. Könnyen kijelölhető belőle azonban a társadalomtudományi képzési terület hallgatóinak szóló egy féléves tananyag is. Ez a kötet a statisztika alapfogalmait és a leíró szemléletű statisztikai elemzés standardnak mondható eszköztárát ismerteti. A leíró elemzésen belül először a sokaság egy ismérv szerinti elemzését mutatja be, amit a sokaság több ismérv szerinti elemzésének tárgyalása – ezen belül a két ismérv közötti kapcsolat jellemzése – követ. A kötet második fele az intenzitási viszonyszámok standardizálással történő összehasonlítását, az érték-, ár- és volumenindex-számítást és az idősorok elemzését tartalmazza. Az anyag tanulását a fontosabb fogalmak jegyzéke, ellenőrző kérdések és a fejezetek végén található kiegészítések könnyítik meg, melyeken többek között megtalálható a tankönyv szemléltető példáinak az Excellel kivitelezett megoldása is.