Kardos Péter, Tóth Mihály

57 számviteli eset megoldása


Külföldi cégben lévő devizás részesedés speciális értékelési szabályának alkalmazási nehézségei

A számviteli törvény a külföldi gazdálkodó szervezetben lévő, külföldi pénzértékre szóló tulajdoni részesedésekre vonatkozóan 2005. január 1-jétől új értékelési lehetőséget vezetett be. Az új lehetőség azt a visszás helyzetet volt hivatott kiküszöbölni, amely egy prosperáló külföldi leányvállalat értékelésekor állhatott elő abban az esetben, ha a befektetést fogadó ország devizája romlott a forinthoz képest. Az általános szabályok szerint, amelyeket ide vonatkozóan a Számv. tv. 60. § (4) bekezdése tartalmaz, a külföldi pénzértékben kifejezett befektetést a mérlegfordulónapon értékelni kell. Az értékelés során a vállalkozás számviteli politikájában rögzített választott árfolyam mérlegfordulónapi adatát alapul véve meg kell határozni a külföldi pénzértékre szóló tulajdoni részesedés aktuális forintértékét. Ezt összevetve a könyv szerinti értékkel az adott részesedésen árfolyam-különbözetet kell elszámolni, árfolyamnyereséggel növelve, árfolyamveszteséggel csökkentve az értékét.

57 számviteli eset megoldása

Tartalomjegyzék


Kiadó: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Online megjelenés éve: 2019

Nyomtatott megjelenés éve: 2015

ISBN: 978 963 295 833 0

Sokak szerint a számvitel unalmas, száraz dolog, felesleges rajta töprengeni, a végén úgyis az adóhatóságnak lesz igaza...Bebizonyítjuk Önnek, hogy nem így van!

A könyv konkrét számviteli eseteket és azok megoldásait írja le két, elismert szakértő tolmácsolásában.

Egy-egy érdekes kérdést, az élet vagy a jogszabályok által létrehozott számviteli „anomáliát” dolgoznak fel a szerzők. Hasznos és olvasmányos kiadvány azoknak, akik nap mint nap hasonló esetekkel és problémákkal találkoznak.

A könyv összesen 57 esetet jár körbe, példákkal, könyvelési lépések bemutatásával.

A kiadvány tartalma részletekben elsőként a Kiadó Számviteli tanácsadó című folyóirata „Meritum” rovatában jelent meg hónapról-hónapra, hat éven keresztül. Most könyvben egy helyen, összerendezve és a 2015. március 31-i jogszabályi környezetre hatályosítva jelenik meg a teljes érdemi tartalom.

"Őszintén reméljük, hogy a könyvben kifejtett kérdések sok olvasó érdeklődését felkeltik, némelyeket együttgondolkodásra késztetünk, és egyúttal át tudunk adni a számvitel szeretetéből is egy adagot."

Hivatkozás: https://mersz.hu/kardos-toth-57-szamviteli-eset-megoldasa//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave