Horváth Dóra, Nyirő Nóra, Csordás Tamás (szerk.)

Médiaismeret

Reklámeszközök és reklámhordozók


A rádióhallgatottság mérése

A GfK Hungária és a Szonda Ipsos, mint a médiakutatásban élen járó két hazai piackutató intézet, sokáig két reprezentatív felméréssel mérte a Magyarországon fogható rádiók hallgatottságát. 2009. év végéig az országos piacról naplós adatfelvétellel, a helyi rádiós piacról telefonos megkérdezéssel gyűjtöttek adatokat. A Rádiónaplós Kutatás célja az országos és néhány nagyobb helyi rádió hallgatottságának részletes felmérése, a rádióadók közönségének negyedórás bontású feltérképezése volt. A Nemzeti Médiaanalízis részeként ez önkitöltős, naplós módszerrel történő kutatás volt az országos és nagyobb helyi rádiók hallgatottságának vizsgálatára. Az adatok havonta kerültek felvételre, minden hónapban 2610 fős mintával, így évenként több mint 31 000 fő volt a 15+ korosztályra országosan reprezentatív minta nagysága. A Rádiónapló, amely változók széles skáláját használta (attitűd, életmód stb.), felvétele során a hallgatók egy héten keresztül töltötték a naplókat, így a hét minden napjára lebontható adatokat kaphattak a piaci szereplők. A szoftver az általános elemzésen túl alkalmas a rádiók közti kereszthallgatottság és vándorlás mérésére, valamint a kampány eredményeinek becslésére. A Helyi Rádiós Kutatás célja, hogy az országos adók mellett az országos mintán nem mérhető körzeti és helyi rádiók hallgatottságáról is pontos adatokat szolgáltasson.

Médiaismeret

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 724 1

A „média” szó és fogalom mára divattá, hatalommá, bizonyos esetekben misztikummá vált. A korábbi sportágától megváló élsportoló, a valóságshow-ból kilépő ismeretlen szereplő, valamely televíziós műsorszám nyertese mára jellemzően így fogalmaz: „majd megjelenek a médiában” - jelezve, hogy a „médiában” való szereplés: karrier, lehetőség, egyben a siker mércéje.

A média ezen értelmezése az egyén szintjén jelenik meg, de mit jelent a magát tudatosan pozicionáló, márkázó vállalat számára? Egy márkamenedzser számára az a mondat, hogy „majd megjelenik a márkám a médiában”, valami mást jelent, hiszen nem mindegy, hol, mikor, milyen formában, milyen tartalommal jelenik meg. Könyvünk a kérdés megalapozott megválaszolásának módszertanát nyújtja át az olvasónak.

A gyakorlati üzleti és marketingkommunikáció képzések, gyakorló szakemberek számára összeállított könyvünkkel a célunk az, hogy bemutassuk, a tudatosan tervezett márka- és vállalati üzenetek csatornái objektíven hogyan jellemezhetők, és ezáltal milyen előzetes preferenciákat fogalmazhat meg a marketing- és kommunikációs tervezés során a szakember.

Hivatkozás: https://mersz.hu/horvath-nyiro-csordas-mediaismeret//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave