Horváth Dóra, Nyirő Nóra, Csordás Tamás (szerk.)

Médiaismeret

Reklámeszközök és reklámhordozók


Ellenőrző kérdések

 1. Milyen jogszabályi előírásokat kell figyelembe venni a sajtótermékek kiadásánál?
 2. Milyen módon lehet a különböző típusú médiaszolgáltatások piacára belépni?
 3. Mi a kereskedelmi közlemény fogalma?
 4. Hogyan definiálható a gazdasági reklám?
 5. Mit jelent a burkolt kereskedelmi közlemény fogalma?
 6. Hogyan szabályozzák az új médiatörvényben (Mttv.) a termékmegjelenítést?
 7. Milyen műsorszerkezeti követelményeket fogalmaz meg a médiatörvény hazánkban?
 8. Mit jelent a fogyasztók megtévesztése?
 9. Milyen előírásoknak kell megfelelni egy összehasonlító reklám közzétételénél?
 10. Mit jelent a védjegy-, illetve a jellegbitorlás?
 11. Milyen áruk körének reklámozását korlátozzák a hazai jogszabályok?
 12. Mely szervezetek vesznek részt a hazai médiapiac önszabályozásában?
 13. Melyek a médiapiacot érintő legfontosabb etikai kódexek hazánkban?
 14. Mi jellemzi hazánkban a társszabályozást a médiában?

Médiaismeret

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 724 1

A „média” szó és fogalom mára divattá, hatalommá, bizonyos esetekben misztikummá vált. A korábbi sportágától megváló élsportoló, a valóságshow-ból kilépő ismeretlen szereplő, valamely televíziós műsorszám nyertese mára jellemzően így fogalmaz: „majd megjelenek a médiában” - jelezve, hogy a „médiában” való szereplés: karrier, lehetőség, egyben a siker mércéje.

A média ezen értelmezése az egyén szintjén jelenik meg, de mit jelent a magát tudatosan pozicionáló, márkázó vállalat számára? Egy márkamenedzser számára az a mondat, hogy „majd megjelenik a márkám a médiában”, valami mást jelent, hiszen nem mindegy, hol, mikor, milyen formában, milyen tartalommal jelenik meg. Könyvünk a kérdés megalapozott megválaszolásának módszertanát nyújtja át az olvasónak.

A gyakorlati üzleti és marketingkommunikáció képzések, gyakorló szakemberek számára összeállított könyvünkkel a célunk az, hogy bemutassuk, a tudatosan tervezett márka- és vállalati üzenetek csatornái objektíven hogyan jellemezhetők, és ezáltal milyen előzetes preferenciákat fogalmazhat meg a marketing- és kommunikációs tervezés során a szakember.

Hivatkozás: https://mersz.hu/horvath-nyiro-csordas-mediaismeret//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave