Gál Zoltán

Pénzügyi piacok a globális térben

A válság szabdalta pénzügyi tér


Bankválságból globális pénzügyi válság

A bankpiacról kiinduló fertőzések a pénzügyi csatornákon keresztül átterjedtek a pénzügyi piacok más szegmenseire is. A jelzáloghitel-piac és a pénzpiacok szoros kapcsolódását, „együttmozgását” más összekötő csatornák is segítették. Ez akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a gyors ingatlanpiaci elértéktelenedés és a pénzügyi globalizáció nyomán, nem csak az európai és japán pénzintézetek, hanem a világ tőzsdéi is meginogtak. Az Egyesült Államokban ugyanis jelentős az ingatlanpiaci hitelpapírok másodlagos piaca. A hitelezői oldalon álló bankok úgy csökkentették bizonytalanabb „kintlévőségeik” (hiteleik) kockázatát, hogy azokat mint követelést „értékpapírosították” és továbbadták befektetési alapoknak, amelyek azokat az ingatlanpiaci értékpapírok másodlagos piacán pénzintézeteknek és kisbefektetőknek adták tovább. Jelzáloghitelek, strukturált és származtatott termékek kibocsátói a pénzügyi piacok szabályozott és szabályozatlan szereplői egyaránt lehetnek. Ez utóbbi képviselői az „árnyékbankrendszer” kockázatos eszközökbe fektető fedezeti alapjai. De „toxikus” termékekkel az univerzális bankok is rendelkeztek, másrészt igen erős az egyes termékek és a pénzügyi közvetítők közötti kölcsönhatás. Az utóbbival magyarázható, hogy egyenként viszonylag kicsinek tűnő pénzügyi közvetítők csődje is erős dominóhatást váltott ki, azaz „bedőlésük” tovagyűrűző hatásai számottevők voltak. A kockázat ezzel szétszóródott az egész világon, hiszen a – magas hozammal kecsegtető – amerikai értékpapírokat az egész világon vásárolták. Miért ne tették volna, hiszen meg voltak győződve, hogy biztonságos befektetésnek számítanak a magas hozamváromány és kiváló hitelminősítés mellett.

Pénzügyi piacok a globális térben

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 811 8

Furcsa könyvet tart kezében az olvasó: csupa olyan dologról szól, amiről már több tucat szakkönyv, cikk, internetes tanulmány megjelent - azaz tőzsdéről, bankokról, pénzügyi válságokról, intézményi befektetőkről -, és mégis döbbenten vesszük észre, hogy a „gálzoli"-féle olvasatban egy másik világot fedezhetünk fel. Ebben a vékonynak egyáltalán nem nevezhető, igencsak súlyos könyvben a szerző aprólékosan összegyűjtötte erről a pénzvilágról azokat a tényeket, amelyeket itt meg ott, szétszórva akár meg is találhatunk, de így egy keretben sokkal hangsúlyosabban mutatják: igencsak sajátos a pénzügyi „centrum" és a pénzügyi „periféria" elhelyezkedése és viszonya. Tények, nagyságrendek, áramlások, térképek követik egymást. A szerző mindeközben nem ítélkezik, hanem bemutat. Néhol, egy-egy fél megjegyzésből úgy érzem, inkább a globalizált pénzügyi tér harsány kritikusaival ért egyet - és ekkor kezdenék vitatkozni vele, meggyőzni őt, bemutatni neki az ellenérveket - de mivel, mint minden vérbeli tudóst, sokkal jobban izgatja a tárgy maga, semminthogy zsigeri alapon azonnal véleményt mondjon tárgyáról, a vitánk most elmarad, helyette marad az olvasó ámulattal vegyes csodálata: köszönjük, Zoli, ezt a könyvet; évekig, évtizedekig fogjuk kézikönyvként használni!

Király Júlia

alelnök

Magyar Nemzeti Bank

Az olvasó hiánypótló művet tart a kezében. A szerző a pénzügyi gazdaságtan és a gazdaságföldrajz határterületén mozgó jelenségkört vizsgálja értőn, igényesen és jelentős szakmai értéket teremtve. E munka egyszerre színvonalas tudományos értekezés és olvasmányos könyv a pénzügyi piacok rejtélyes világáról és a térbeliség mellőzhetetlen hatásáról. A mű írója ráérzett a vizsgált terület leglényegesebb jellegzetességére: arra az ellentmondásra, mely a globalizálódó pénzügyi tér távolságokat relativizáló hatása és a pénzügyi piaci működés térbeliségének növekvő fontossága között feszül. Ebből bontotta ki a pénzügyi földrajz hazai alapművének számító könyv gondolatmenetét. A szakértők és a tárgy iránt érdeklődők egyaránt haszonnal forgathatják ezt az értékes alkotást.

Bélyácz Iván

akadémikus, egyetemi tanár

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Hivatkozás: https://mersz.hu/gal-penzugyi-piacok-a-globalis-terben//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave