Gősi Zsuzsanna, Magyar Márton (szerk.)

A tanulás-tanítás folyamatának sajátosságai sport(os) nézőpontból


Megbeszélés és következtetések, a kutatás limitációi

Feltételezésünk, amely szerint a tanulók kreativitása növekszik a tanulóközpontú módszertan hatására, sajnos nem igazolódott be. Bizonyos személyiségdimenziókban azonban mutatkozott statisztikailag értelmezhető eredmény. A nonkonformitás és az önérvényesítés dimenziójában szignifikáns növekedés figyelhető meg a második méréskor, kis hatással. A megszokottól eltérő helyzet az eredmények alapján hatással volt a kreatív személyiség nonkonform, a megszokottól eltérő összetevőjére. A második mérés alkalmával csoporttól függetlenül emelkedett az önérvényesítés átlagpontszáma is, de ez is csak kis hatással, tehát a gyakorlatban kevésbé érzékelhető mértékben. A kíváncsiság és a kitartás átlagai szignifikánsan csökkentek, kis hatással. A járványhelyzet okozta újdonságok – online órák – az oktatásban vesztettek érdekességükből a második mérés idejére, ezt tükrözik az eredmények. Valószínűleg hasonló okokból a játékosság, humor átlagértékei is csökkentek, de csak a kontrollcsoportnál, kis hatással.

A tanulás-tanítás folyamatának sajátosságai sport(os) nézőpontból

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 907 9

Az ELTE Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézete évek óta jelentet meg szakkönyveket, amelyek a sporttudomány aktuális kérdéseire keresik a választ. A mostani kötet címe sokat elárul a tartalomról: „A tanulás–tanítás folyamat sajátosságai sport(os) nézőpontból” – azaz a hangsúly ebben a kiadványban elsősorban kifejezetten az oktatás tapasztalataira helyeződött. Egészen új módszerek (mint a MIP-NPET mentorprogram), területek (mint a női labdarúgás edzői munkája) és kritikus időszakot megélő szervezeti formák (kosárlabda-akadémiák), illetve a speciális edzőképzés alkotják a kötet témáit. Fontos kiegészítőként jelenik meg a mozgásterápia gyógyító alkalmazása, továbbá a pandémia hatása a szponzorációra. A szerzők, akik többségében az ELTE oktatói, nagyon alapos munkát végeztek. Az adott témakör elméleti és gyakorlati oldalát is bemutatták, és kifejezetten hasznos következtetésekre jutottak.

Melegen ajánljuk ezt a kötetet a sportok, különösen a sportoktatás iránt érdeklődőknek, illetve mindazoknak, akiket a sport különböző aspektusai érdekelnek.Prof. em. Bárdos György

Hivatkozás: https://mersz.hu/gosi-magyar-a-tanulas-tanitas-folyamat-sajatossagai-sportos-nezopontbol//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave