Gősi Zsuzsanna, Magyar Márton (szerk.)

A tanulás-tanítás folyamatának sajátosságai sport(os) nézőpontból


Anyag és módszerek

A program során a Tóth-féle Kreativitást Becslő Skálával (TKBS; Tóth–Király 2006) mértük a tanulói kreativitás változását a tanulóközpontú módszertan hatására. A TKBS egy csoportosan kitölthető kérdőív, amely hetvenkét állítást tartalmaz. A tanulóknak egy ötfokozatú skálán kell bejelölniük a szerintük rájuk leginkább jellemző választ. A tételek egy része fordított, inverz módon fogalmazódik meg a válaszadási beállítódás elkerülése érdekében. A TKBS tizenkét kategóriába csoportosítja a kreatív személyiség jellemzőit: nonkonformitás, komplexitáspreferencia, kockázatvállalás, önálló gondolkodás, türelmetlenség, önérvényesítés, dominancia, kíváncsiság, energikusság, eredetiség, kitartás, játékosság. A nonkonformitás a társadalmilag elfogadottól eltérőt, annak előnyben részesítését jelenti. A komplexitáspreferencia a bonyolult problémák, feladathelyzetek kihívásként való megélését jelenti, ami a kreatív személyiség jellemzője (Tóth–Király 2006).

A tanulás-tanítás folyamatának sajátosságai sport(os) nézőpontból

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 907 9

Az ELTE Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézete évek óta jelentet meg szakkönyveket, amelyek a sporttudomány aktuális kérdéseire keresik a választ. A mostani kötet címe sokat elárul a tartalomról: „A tanulás–tanítás folyamat sajátosságai sport(os) nézőpontból” – azaz a hangsúly ebben a kiadványban elsősorban kifejezetten az oktatás tapasztalataira helyeződött. Egészen új módszerek (mint a MIP-NPET mentorprogram), területek (mint a női labdarúgás edzői munkája) és kritikus időszakot megélő szervezeti formák (kosárlabda-akadémiák), illetve a speciális edzőképzés alkotják a kötet témáit. Fontos kiegészítőként jelenik meg a mozgásterápia gyógyító alkalmazása, továbbá a pandémia hatása a szponzorációra. A szerzők, akik többségében az ELTE oktatói, nagyon alapos munkát végeztek. Az adott témakör elméleti és gyakorlati oldalát is bemutatták, és kifejezetten hasznos következtetésekre jutottak.

Melegen ajánljuk ezt a kötetet a sportok, különösen a sportoktatás iránt érdeklődőknek, illetve mindazoknak, akiket a sport különböző aspektusai érdekelnek.Prof. em. Bárdos György

Hivatkozás: https://mersz.hu/gosi-magyar-a-tanulas-tanitas-folyamat-sajatossagai-sportos-nezopontbol//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave