Fülöp József

Magyarország geológiája. Paleozoikum I.


Felsőperm dolomit a Tab-1 jelű fúrásban

A Tab-1 jelű fúrást — a községi téglagyár udvarán — hévízfeltárás céljából, s egyben geofizikai alapfúrásként mélyítették. A paleozóos medencealjzatot eocén képződmények alatt 1295 m-ben érték el és abba 1340 m-ig hatoltak. Vörös és szürke aleurolitot, valamint szürke, alárendelten sötétszürke dolomitból álló rétegsort tártak fel. 35–40° rétegdőlés mellett ez, mintegy 30–35 m valódi vastagságot képvisel. A mintavételi és anyagvizsgálati adatokat a 117. ábra tünteti fel.

Magyarország geológiája. Paleozoikum I.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 038 0

A Magyarország geológiája: Paleozoikum I. című kötet Északnyugat-Magyarország paleozóos képződményeinek szintézise. Nagy súlyt kapott a földtani megismerés története és a lehetőleg teljes irodalomjegyzék. Önálló fejezetek a rétegtani egységek elterjedésének, településének és tagolásának ismertetése, a földtani kifejlődés jellemzése, a bio- és litosztratigráfiai értékelés, a fejlődéstörténet és az ősföldrajzi kapcsolatok. Jelentőségének megfelelően a gyakorlati hasznosítás témája is tárgyalásra kerül. A könyv sajátos értéke a földtani alapszelvények kiemelt bemutatása, valamint a nagyszámú ábra és fotótábla.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fulop-magyarorszag-geologiaja-paleozoikum-i//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave