Fülöp József

Magyarország geológiája. Paleozoikum I.


Vöröshídi Csillámpala tagozat

A Soproni Csillámpala formáció legnagyobb mérvű retrográd metamorfózist (diaftorézist) szenvedett s egyben a legnagyobb elterjedésű, fillonit jellegű, klorit-muszkovit pala rétegcsoportja önálló litosztratigráfiai egységként különíthető el; ez a Vöröshídi Csillámpala tagozat. Az Óbrennbergi Csillámpala fekvőjében található és mintegy 200 m vastagságúnak ítélhető. Alatta Soproni Gneisz települ, majd ismét Vöröshídi Csillámpala következik. A gneisz fedőjének és fekvőjének tektonikai ismétlődését, azonosságát vagy különbözőségét a rendelkezésre álló adatok alapján nem lehet eldönteni. Földtani alapszelvénye a Sopron S-84 jelű fúrás rétegsora (7). Típusfeltárása a Brennbergi-völgyben, a vörös-hídi sziklakibúvás (6) [4]. Jellegzetes epimetamorf, retrográd zöldpala fáciesű képződmény.

Magyarország geológiája. Paleozoikum I.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 038 0

A Magyarország geológiája: Paleozoikum I. című kötet Északnyugat-Magyarország paleozóos képződményeinek szintézise. Nagy súlyt kapott a földtani megismerés története és a lehetőleg teljes irodalomjegyzék. Önálló fejezetek a rétegtani egységek elterjedésének, településének és tagolásának ismertetése, a földtani kifejlődés jellemzése, a bio- és litosztratigráfiai értékelés, a fejlődéstörténet és az ősföldrajzi kapcsolatok. Jelentőségének megfelelően a gyakorlati hasznosítás témája is tárgyalásra kerül. A könyv sajátos értéke a földtani alapszelvények kiemelt bemutatása, valamint a nagyszámú ábra és fotótábla.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fulop-magyarorszag-geologiaja-paleozoikum-i//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave