Fülöp József

Magyarország geológiája. Paleozoikum I.


Mihályi Fillit formáció

A Rábamenti Metamorfit összlet legnagyobb elterjedésű, legváltozatosabb kőzettani kifejlődésű litosztratigráfiai egysége a Mihályi Fillit formáció. Ebbe hatolt 1935-ben a Kisalföld medencealjzatát feltáró első mélyfúrás (M-1) és ez építi fel a környezetéből 1000–1200 méterrel kiemelkedő „mihályi gerincet”. A Mihályi Fillit formációhoz tartozó képződményeket tártak fel a bük-rábasömlyéni dolomitvonulattól DNy-ra a Vát, Ölbő, Pecöl és Ikervár környékén medencealjzatot ért fúrások is (29).

Magyarország geológiája. Paleozoikum I.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 038 0

A Magyarország geológiája: Paleozoikum I. című kötet Északnyugat-Magyarország paleozóos képződményeinek szintézise. Nagy súlyt kapott a földtani megismerés története és a lehetőleg teljes irodalomjegyzék. Önálló fejezetek a rétegtani egységek elterjedésének, településének és tagolásának ismertetése, a földtani kifejlődés jellemzése, a bio- és litosztratigráfiai értékelés, a fejlődéstörténet és az ősföldrajzi kapcsolatok. Jelentőségének megfelelően a gyakorlati hasznosítás témája is tárgyalásra kerül. A könyv sajátos értéke a földtani alapszelvények kiemelt bemutatása, valamint a nagyszámú ábra és fotótábla.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fulop-magyarorszag-geologiaja-paleozoikum-i//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave