Fazekas Tamás

Pitvarlebegés


Elektromos alternáns pitvarlebegésben

A szív mechanikai (kontrakciós/relaxációs) és elektromos működésének ütésről ütésre (beat-to-beat) bekövetkező, alternáló vált(ak)ozása 1872 óta a fiziológusok és klinikusok érdeklődésének előterében áll. Traube ekkor írta le először az ún. pulzusalternánst (pulsus bigeminus), miután észlelte, hogy van olyan beteg, akinél normális sinusritmus alatt is szabályosan, ütésről ütésre váltakoznak/alternálnak az erősebb és gyengébb verőérlökések (94). Az elektromos alternánst (amely nem más, mint valamelyik EKG-komponens alakjának és/vagy amplitúdójának szabályos alternálása) Hering mutatta be elsőként 1908-ban (cit. 90). Lewis kimutatta, hogy a mechanikai alternáns emberben és kísérleti állatokban előfordul elektromos alternációval, de a nélkül is (52). Észrevette azt is, hogy mechanikai/elektromos alternáns anatómiailag ép szívű emberekben is észlelhető, ha a szívműködés nagyon gyors [jó példa eme régi megfigyelésre a 200/min-nél nagyobb szaporaságú SVT esetén (AVRT > AVNRT > AT) 7–45%-ban észlelhető QRS-alternáns] (42).

Pitvarlebegés

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 059 911 5

A pitvarfibrilláció prevalenciája az Európai Unió 55 évnél idősebb populációjában folyamatosan emelkedik, s hasonló trend jellemzi a pitvarfibrillációnál ritkább pitvarlebegést, amelynek nevezéktana, etiopatogenetikai és klinikai spektruma az utóbbi tíz évben teljesen átalakult. A szerzők ismertetik a pitvarlebegés történetét, a macroreentry-tachycardiák új klasszifikációját, epidemiológiáját, etiopatogenezisét, EKG-differenciáldiagnosztikáját, valamint a gyógyszeres, transoesophagealis ütemszabályzó és transzkatéteres ablatiós terápia módozatait. A könyv nem csupán belgyógyász kardiológusoknak, hanem a sürgősségi és intenzív betegellátó osztályokon tevékenykedő kollégáknak az érdeklődésére is számot tarthat, a beteggel először találkozó háziorvosokról nem is szólva, akiknek elsőrendű föladata a jó „betegút” kijelölése, az új keletű vagy rekurrens supraventricularis tachyarrhythmiában szenvedő betegek kardiológiai/szív-elektrofiziológiai központba irányítása.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fazekas-pitvarlebeges//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave