Hal Melinda

A pszichológia és neveléspszichológia alapjai a tanárképzésben


Bipoláris zavarok

Depressziót és mániát egyaránt átélnek, érzelmi hullámvasút, folyamatos hangulati ingadozás jellemzik. A mániás személy felfokozott, izgatott, euforikus öröm jellemezheti vagy hangulati emelkedettség, amely azonban nincs összhangban aktuális helyzetével. Mániás állapotban izgalmakra, kalandra, nagy tettek végrehajtására vágynak. Általában hiperaktivitás jellemző, feltűnősködés, kihívó öltözék, vagy túl sok pénz költése. Energikusak, keveset alszanak, éberek.

A pszichológia és neveléspszichológia alapjai a tanárképzésben

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 252 0

A pszichológia és neveléspszichológia alapjai a tanárképzésben című egyetemi jegyzet annak érdekében készült el, hogy segítse a leendő pedagógusokat, akik korábban nem találkoztak pszichológia tanegységekkel. A pszichológia alapjai című tantárgy oktatási segédanyaga, amely egy sokrétű és átfogó, széles spektrumú törzsanyaggal rendelkező tantárgy. Ilyen formában maga a jegyzet vázlatos, ám azt a célt szolgálja, hogy a tanár szakos hallgatók rövid idő alatt átfogó képet kapjanak a pszichológiáról, a pszichológiai gondolkodásmódról és az azon belül használt konstruktumokról. Az egyetemi jegyzet azonban nem váltja fel az ajánlott és kötelező irodalmakat, valamint a más pszichológiai tárgyú kurzuson elhangzottakat.

Hivatkozás: https://mersz.hu/hal-a-pszichologia-es-nevelespszichologia-alapjai-a-tanarkepzesben//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave