Hal Melinda

A pszichológia és neveléspszichológia alapjai a tanárképzésben


Borderline személyiség

Gyors hangulatváltások, labilis érzelmi világ, impulzivitás jellemzi őket. Átélnek depressziós, szorongásos, vagy ideges állapotokat, amelyek gyakran dühkitörések formájában jelentkeznek. Fizikai agressziót tanúsítanak, impulzív viselkedésük gyakran autoagresszió formájában fejeződik ki. Gyakori a szerabúzus, a felelőtlen szexuális élet, életveszélyes vezetés, vagy akár öncsonkítás. Énképük torz, társas viselkedésük konfliktusokat eredményez.

A pszichológia és neveléspszichológia alapjai a tanárképzésben

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 252 0

A pszichológia és neveléspszichológia alapjai a tanárképzésben című egyetemi jegyzet annak érdekében készült el, hogy segítse a leendő pedagógusokat, akik korábban nem találkoztak pszichológia tanegységekkel. A pszichológia alapjai című tantárgy oktatási segédanyaga, amely egy sokrétű és átfogó, széles spektrumú törzsanyaggal rendelkező tantárgy. Ilyen formában maga a jegyzet vázlatos, ám azt a célt szolgálja, hogy a tanár szakos hallgatók rövid idő alatt átfogó képet kapjanak a pszichológiáról, a pszichológiai gondolkodásmódról és az azon belül használt konstruktumokról. Az egyetemi jegyzet azonban nem váltja fel az ajánlott és kötelező irodalmakat, valamint a más pszichológiai tárgyú kurzuson elhangzottakat.

Hivatkozás: https://mersz.hu/hal-a-pszichologia-es-nevelespszichologia-alapjai-a-tanarkepzesben//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave