Kisdi Barbara

A kulturális antropológia története, elméletei és módszerei


Szimbolikus és interpretív antropológia

A szimbolikus és az interpretív antropológia a szimbolikus viselkedésmódokat és a kultúra szimbolikus megnyilvánulásait tanulmányozza. Ez persze lehet a nyelv, ebben egyet is értettek a kognitív irányzattal, ám – hangsúlyozták a szimbolikus antropológia képviselői – korántsem ez az egyetlen szimbólumrendszer, amellyel az ember kifejezi értékeit. Az 1960-as évek elején formálódó, majd az 1970-es évekre megszilárduló antropológiai irányzat azt vallja, hogy ha figyelembe vesszük az életformák közötti eltéréseket, minden szociokulturális rendszer megértéséhez külön-külön utat kell választanunk. Vagyis az iskola minden kultúrát egyediként értelmez. Arra kíváncsi, hogy az egyes társadalmak hogyan alakítják ki a saját valóságukat, s magáról a kultúráról is azt tartja, hogy az az emberi cselekedeteket körülvevő jelenségek és események értelmezésében keresendő.

A kulturális antropológia története, elméletei és módszerei

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 257 5

A jegyzet abból a tapasztalatból született, hogy – noha számos kitűnő és hasznos könyvre és publikációra támaszkodhatunk – nincsen olyan összefoglaló írásmű, amely a kulturális antropológia történetét, elméleteit és alapvető módszertanát magyar nyelven teszi közzé. Sokkal gyakoribbak az olyan tematikájú könyvek, amelyek az antropológiai kutatás jellemző területein haladnak végig (mint Hollós Marida [1995] vagy Thomas H. Eriksen [2009] könyve), illetve van olyan (mint Paul Bohannan és Mark Glazer Mérföldkövek a kulturális antropológiában [1997] című kötete), amely neves antropológusok több híres művéből közöl szemelvényeket. Ezek a könyvek nagy segítséget nyújtanak az antropológia megértésében, jelen jegyzet is erősen támaszkodik rájuk, de a nem antropológia szakos hallgatóknak túlontúl szerteágazónak (és talán túlságosan nagy falatnak) bizonyultak.

Fontos hangsúlyozni, hogy a jegyzet nem antropológia szakos hallgatók számára készült, hanem olyan bölcsészek és társadalomkutatók részére, akik a kulturális antropológiát abból a célból hallgatják, hogy szemléletmódjukat szélesítsék, az ember „kreatív sokszínűségét” (Leach, 1996: 149) megismerjék.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kisdi-a-kulturalis-antropologia-tortenete-elmeletei-es-modszerei//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave