MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Keszler Borbála, Lengyel Klára

Kis magyar grammatika


Az ige jellemzése

Az ige cselekvést, történést vagy állapotot kifejező szó. Cselekvést fejez ki, például a reszel, befűt, megold, leszalad; történést a kiborul, megijed, szőkül; állapotot a hasonlít, betegeskedik, zöldell ige. A mondatban mindig állítmány szerepét tölti be: Próbáld meg ezt a kabátot!; Mindegyik jelentkezőt alkalmasnak találom ; Nem érte el a labdát. Toldalékai által időre, módra, számra és személyre utal, például: gombolnánk – jelen idejű, feltételes módú, többes szám első személyű ige; zörögtél –múlt idejű, kijelentő módú, egyes szám 2. személyű ige. Az ige bővítményeivel együtt meghatározza a tagolt mondat szerkezeti vázát. Például az épít ige alanyt és tárgyat kíván meg, ezért az igét tartalmazó mondat szerkezete: állítmány + alany + tárgy, lásd: Csaba hajót épít . Vagy az átdob ige alanyt, tárgyat és helyhatározót vonz, ezért az átdob igét tartalmazó mondat szerkezete: állítmány + alany + tárgy + helyhatározó lehet; lásd: Ili átdobta a labdát a túloldalra.

Kis magyar grammatika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2019

ISBN: 978 963 059 964 1

A mű a magyar nyelvtan alapvető kézikönyve. A kötet rendszerezetten és közérthetően mutatja be a magyar nyelv felépítését és szabályait elsősorban a nyelvhasználat nézőpontjából. A grammatika modern nyelvleírási módszerrel közelíti meg az alaktan, szófajtan, szóalaktan és mondattan rendszerét. Hasznos alapmű az általános iskolai tanulóknak, a középiskolásoknak, az egyetemi hallgatóknak, valamint a magyar nyelvet oktató, tanító tanároknak.

A KIS MAGYAR GRAMMATIKA bőséges példatárral, sok táblázattal és elemzési gyakorlatok bemutatásával segíti használóit a magyar nyelvtani ismeretek elsajátításában, mélyítésében vagy éppen felfrissítésében.

Szerzői az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatói.

Hivatkozás: https://mersz.hu/keszler-lengyel-kis-magyar-grammatika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave