Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, M. Pintér Tibor, Szoták Szilvia, Tamás Dóra Mária (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás I. Terminológia, lexikográfia, fordítás


A kutatás előzményei, módszere, forrásai és célja

A vizsgálati szempontrendszerünk kiindulópontjaként korábbi kutatásaink során megalkottuk a terminológiai adatbázisoknak vizsgálatunk szempontjából releváns definícióját, mely szerint „a terminológiai adatbázis olyan elektronikusan tárolt terminológiai adatok összessége, amely onomasziológiai szemléletet követve készült, megalkotásának előfeltétele az adott szakterület fogalmi rendszerének felvázolása. Egy vagy több szakterület terminusait és a hozzájuk tartozó definíciókat tartalmazza egy vagy több nyelven” (Sermann–Tamás 2010: 113). Összevetettük a terminológiai adatbázisok jellemzőit az elektronikus szótárak jellemzőivel (Sermann–Tamás 2010), és megállapítottuk, hogy az elektronikus szótárak és a terminológiai adatbázisok azonos és eltérő jegyekkel egyaránt rendelkeznek, az alapvető különbségeket összefoglaltuk (1. táblázat).

Nyelv, kultúra, identitás I. Terminológia, lexikográfia, fordítás

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 535 4

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben találhatók a plenáris előadások (a nyelvelmélet, módszertan és alkalmazás összefüggéseiről és a nyelvészeti kutatási módszereiről) és a Brassai-előadások szövegei, valamint a terminológia, lexikográfia, korpuszok és fordítástudomány területére eső tanulmányok.

Hivatkozás: https://mersz.hu/foris-pinter-szotak-tamas-nyelv-kultura-identitas-1-terminologia-lexikografia-forditas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave