Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Bóna Judit, Gráczi Tekla Etelka, Markó Alexandra (szerk.)

Nyelv, kultúra, identitás III. Fonetika


Bevezetés

A legtöbb nyelvben, köztük a magyarban az explozívák csoportját zöngés és zöngétlen fonémák alkotják, amelyek zöngésségi párokba rendeződnek (Ladefoged 2005). A magyarban a zöngésség tekintetében a hangszalagrezgés meglétét vagy hiányát elsődleges akusztikai kulcsnak tekinthetjük, vagyis olyan akusztikus információnak, amely a fonológiai kategóriák valamely megkülönböztető jegyét az észlelés számára kódolja (Lisker 1986). Ebben az esetben a zöngésségi pár fonológiailag zöngés tagja esetében a zárszakasz teljes időtartamában vagy annak egy részében zöngeképzés történik, tehát a beszédhang előzöngés, míg a fonológiailag zöngétlen pár esetében a követő magánhangzóhoz a zöngeképzés a zár feloldása után rövid idővel indul meg. Más nyelvekben, köztük az angolban azonban a fonológiailag zöngés explozíva zárszakasza közben nem történik hangszalagrezgés, a zönge a feloldás után rövid idővel indul meg, míg a fonológiailag zöngétlen pár esetében a hangszalagrezgés megindulása hosszabb idő után következik be, valamint aspiráció/hehezet jelenik meg. A zönge megindulásáig tartó szakasz időtartamának számszerűsítésére vezette be Lisker és Abramson (1964) a zöngekezdési idő (= voice onset time, VOT) fogalmát. A zöngekezdési idő az az időtartam, amely a zár feloldásától a zönge megindulásáig telik el (Lieberman–Blumstein 1988). Abban az esetben, amikor a zár feloldása előtt indul meg a zönge, negatív, amikor utána, akkor pedig pozitív értéket kapunk (1. ábra).

Nyelv, kultúra, identitás III. Fonetika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 537 8

A tanulmánykötet a XXVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson elhangzott előadások írott, lektorált változatát tartalmazza a „nyelv, kultúra, identitás” témaköréhez kapcsolódva; egyúttal betekintést nyújt az alkalmazott nyelvészet legújabb kutatási eredményeibe. A könyvben a fonetika (artikulációs kutatások, beszédhangzás vizsgálata, temporális jellemzők korpuszalapú vizsgálata) területére eső tanulmányok olvashatók.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nyelv-kultura-identitas-3-fonetika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave