Villányi Péter

Galgamácsai népmesék és mondák


Sifër

A Sifër-ciklus 24 hiedelemmondából áll (2326–2349. sz.). 17 mesélő mondott el Sifër-történetet, közülük tizenketten egy szöveget, Rózsai Gyuláné, Vircsák Mihályné és Zsigri Mihályné két szöveget, Pesti Andrásné és Rácz János három szöveget. Nem soroltam a ciklusba az 1554. és az 1555. számú szövegeket, amelyek „az öreg Sifër” – ebben az esetben valószínűleg Siffer István – három ragadványneve, a Gölődiny, a Madzagos és a Tititlom közül az egyik, a Gölődiny születéséről szólnak. Fontos jelezni, hogy Siffer István következő ragadványneve, a Madzagos viszont szorosan a ciklushoz kapcsolódik, mivel ő ezt a ragadványnevét a bűvös, ördöngös madzag birtoklása miatt kapta. A Sifër-ciklus valamennyi szövege erről a „Sifër görcse” néven megnevezett mágikus tárgyról, illetve annak tulajdonosáról, Sifërről szól.

Galgamácsai népmesék és mondák

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 683 2

Villányi Péter Galgamácsai népmesék és mondák című műve a folklorisztika nemzetközi történetében is párját ritkító módon egy falu alighanem teljes prózai folklórrepertoárját foglalja magában. 35 elbeszélő tolmácsolásában 3300 mese- és mondaszöveget ismerhetünk meg a Pest megyei Galgamácsáról. A szerző kiemelkedően igényes munkával létrehozott bevezető tanulmányban elemzi a község történetét a kétezres évek első évtizedéig, emellett elhelyezi a települést a magyarság néprajzi térképén. Ezt követi a népi próza műfajainak részletes bemutatása, az elbeszélők és az elbeszélő alkalmak aprólékos és gondos bemutatása, majd a helyi nyelvjárás alapos jellemzése. Mindezeken kívül Villányi Péter prózai ciklusokat is elkülönít a galgamácsai folklórkincsben. A magyar folklorisztikában novumnak számít, előzmények nélküli a kutató által körvonalazott 18 helyi narratív ciklus, mely majdnem kizárólagosan személyekhez kötődik, egy esetben pedig egy eseményhez fűződik.

Hivatkozás: https://mersz.hu/galgamacsai-nepmesek-es-mondak//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave