Villányi Péter

Galgamácsai népmesék és mondák


Tollfosztó

A mácsai prózafolklór életében kiemelkedő jelentőségű a tollfosztó. (Meg kell jegyeznem, hogy Galgamácsán a „tollfosztó” elnevezés nem használatos, helyette a mácsaiak a fosztás és a tollúfosztás kifejezésekkel élnek.) Ez szinte az egyedüli olyan közösségi összejövetel, amely még az 1990-es években is élt Galgamácsán. A szerepe azonban az idő előrehaladtával egyre kisebb lett. Míg az 1970-es évek legvégén, 1977 és 1978 telén még (évente) 26 tollfosztót számoltam össze a faluban, 20 évvel később, a XX. század utolsó éveiben, 1998-ban és 1999-ben már 10 alatt volt a telenként megrendezett a tollfosztók száma, mígnem a kétezres évek elején lassacskán, csendben elhalt a szokás. 1979-ben Pesti Józsefné Majer Borbála az 1945 előtti tollfosztókra emlékezett vissza, mely alkalmakon a férfiak ajkáról hangzott föl a meseszó: „Tollút fosztanyi este összegyüttünk, tudod, Pëtike. Hát ugyë ahol vótak férfiak, most hát eljöttek ők is. Ha énhozzám jöttek fosztani asszonyok, akkó azoknak a férjeik ēgyüttek. Azokot is mëghítuk:

Galgamácsai népmesék és mondák

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 683 2

Villányi Péter Galgamácsai népmesék és mondák című műve a folklorisztika nemzetközi történetében is párját ritkító módon egy falu alighanem teljes prózai folklórrepertoárját foglalja magában. 35 elbeszélő tolmácsolásában 3300 mese- és mondaszöveget ismerhetünk meg a Pest megyei Galgamácsáról. A szerző kiemelkedően igényes munkával létrehozott bevezető tanulmányban elemzi a község történetét a kétezres évek első évtizedéig, emellett elhelyezi a települést a magyarság néprajzi térképén. Ezt követi a népi próza műfajainak részletes bemutatása, az elbeszélők és az elbeszélő alkalmak aprólékos és gondos bemutatása, majd a helyi nyelvjárás alapos jellemzése. Mindezeken kívül Villányi Péter prózai ciklusokat is elkülönít a galgamácsai folklórkincsben. A magyar folklorisztikában novumnak számít, előzmények nélküli a kutató által körvonalazott 18 helyi narratív ciklus, mely majdnem kizárólagosan személyekhez kötődik, egy esetben pedig egy eseményhez fűződik.

Hivatkozás: https://mersz.hu/galgamacsai-nepmesek-es-mondak//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave