Gonda Tibor

Alternatív turizmus


Alternatív turizmus kontra tömegturizmus

A mai értelemben vett turizmusipar a második világháborút követően alakult ki. Az 1960-as és 1970-es évekre világméretűvé fejlődött a turizmus, és tömegessé vált a benne részt vevők száma. Mint ahogyan ezt már bemutattuk, egyre több szakember figyelt fel arra, hogy ennek a folyamatnak nemcsak pozitív gazdasági hatása van, hanem negatív környezeti és társadalmi változásokat is okozhat. Mivel a következőkben a hangsúlyt a tömegturizmus negatív jelenségeinek bemutatására helyezzük, szükségét érezzük hangsúlyozni, hogy a turizmusipar természetes velejárójának tartjuk a tömegturizmus túlsúlyát, melyhez számos pozitív tényező is társítható. Nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy a tömegturizmus fogadási feltételeinek kiépülésével vált a széles tömegek számára anyagilag és fizikailag is elérhetővé a turizmus. Számos ember számára a tömegturizmus keretében elérhető szolgáltatások teljes mértékben kielégítőek, és hozzájárulnak a vendégélmény és vendégelégedettség maradéktalan kielégítéséhez. Sokaknak biztonságot, követendő magatartásformát, és a könnyű elérhetőséget jelenti a tömegturizmus. Ezért amikor kritikákat fogalmazunk meg a tömegturizmus jelenlegi gyakorlatával szemben, és felmutatjuk az alternatív turizmus lehetőségeit, ezt annak tudatában tesszük, hogy a tömegturizmus létjogosultságát nem vitatjuk, és a jövőbeni dominanciáját sem kérdőjelezzük meg. Az azonban tény, hogy az elmúlt évtizedekben megszaporodott a turizmust ért bírálatok száma, melyek döntően a tömegturizmus beláthatatlan következményeivel foglalkoztak. Ezért sokakban megfogalmazódott az a gondolat, hogy a tömegturizmussal szemben valami más kínálatot, alternatívát preferáljanak inkább. Így született meg az alternatív turizmus kategória, amely nagyrészt megfelel a turizmus korábbi (a tömegturizmus létrejötte előtti) formájának, de számos, a jelen kihívásaira reflektáló tartalommal egészült ki.

Alternatív turizmus

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 768 6

A turizmus jelenségének vizsgálatával folyamatosan formálódik, változik, bővül a turizmus törvényszerűségeiről meglévő tudás is. Rengeteg új irányzat vált ismertté, és olyan új fogalmi kategóriák jelentek meg, amelyek között az eligazodás még a jól felkészült turisztikai szakemberek számára is problémát okoz. Szelíd, fenntartható, környezettudatos, felelős, zöld, természeti, öko, tudatos, lassú… Hosszan sorolhatnánk a turizmus ismert vagy kevésbé ismert jelzőit anélkül, hogy azok pontos jelentéstartalmáról mély ismeretekkel rendelkeznénk.

E kategóriák közötti eligazodáshoz, a terminológiák pontos értelmezéséhez kíván hozzájárulni ez a könyv oly módon, hogy egyben bemutatja ezek keletkezését és turizmuson belüli szerepét. Ismerteti annak a folyamatát is, hogy a tömegturizmus kialakulásával párhuzamosan hogyan jelent meg a fogyasztói igény a „nem tömegturizmus” alternatív kínálati elemeire, azaz hogyan alakult ki, és mit is jelent pontosan az alternatív turizmus kifejezés.

A kötet elsődleges célcsoportja az oktatásban részt vevő hallgatók, de a gazdag tudásanyag, a felvonultatott környezeti-társadalmi összefüggések a gyakorló szakemberek számára is egyaránt elmélyült tudást nyújtanak.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gonda-alternativ-turizmus//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave