Gonda Tibor

Alternatív turizmus


A UNWTO javaslata a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítésére

A turizmus legfontosabb nemzetközi szervezete, a UNWTO is igen nagy súlyt fordít arra, hogy az ágazat környezettudatosabb legyen, és minél jobban érvényesítse a fenntartható fejlődés elveit. A fenntartható turizmus fejlesztésére vonatkozó iránymutatásokat legátfogóbban a UNWTO által kialakított Fenntartható fejlődés elnevezésű dokumentum tartalmazza, mely elérhető a szervezet honlapján (UNWTO, Sustainable development). Ezen dokumentum szerint a fenntartható fejlődés elvei a turizmus minden formájára és minden típusú úti célon alkalmazhatók, ideértve a tömegturizmust és a különféle turisztikai szegmenseket is. Fontos megállapítás tehát, hogy nem csak az alternatív turizmus keretében kell törekedni a fenntarthatóság elveinek érvényesítésére. A fenntarthatósági elvek az idegenforgalom fejlesztésének környezeti, gazdasági és társadalmi-kulturális szempontjaira egyaránt vonatkoznak, és megfelelő egyensúlyt kell kialakítani e három dimenzió között a hosszú távú fenntarthatóság garantálása érdekében. Ennek megfelelően a UNWTO az alábbiakban fogalmazta meg legfontosabb fenntarthatósági céljait:

Alternatív turizmus

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 768 6

A turizmus jelenségének vizsgálatával folyamatosan formálódik, változik, bővül a turizmus törvényszerűségeiről meglévő tudás is. Rengeteg új irányzat vált ismertté, és olyan új fogalmi kategóriák jelentek meg, amelyek között az eligazodás még a jól felkészült turisztikai szakemberek számára is problémát okoz. Szelíd, fenntartható, környezettudatos, felelős, zöld, természeti, öko, tudatos, lassú… Hosszan sorolhatnánk a turizmus ismert vagy kevésbé ismert jelzőit anélkül, hogy azok pontos jelentéstartalmáról mély ismeretekkel rendelkeznénk.

E kategóriák közötti eligazodáshoz, a terminológiák pontos értelmezéséhez kíván hozzájárulni ez a könyv oly módon, hogy egyben bemutatja ezek keletkezését és turizmuson belüli szerepét. Ismerteti annak a folyamatát is, hogy a tömegturizmus kialakulásával párhuzamosan hogyan jelent meg a fogyasztói igény a „nem tömegturizmus” alternatív kínálati elemeire, azaz hogyan alakult ki, és mit is jelent pontosan az alternatív turizmus kifejezés.

A kötet elsődleges célcsoportja az oktatásban részt vevő hallgatók, de a gazdag tudásanyag, a felvonultatott környezeti-társadalmi összefüggések a gyakorló szakemberek számára is egyaránt elmélyült tudást nyújtanak.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gonda-alternativ-turizmus//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave