Gonda Tibor

Alternatív turizmus


A turizmus szerepe a fenntartható fejlődés menetrendjében 2030

A 2015-ös év sok szempontból kiemelkedően fontos volt a globális környezeti problémákkal való foglalkozás szempontjából. A témánk szempontjából az egyik legfontosabb döntés az volt, hogy a világ vezetői elfogadták az ENSZ 2030-ig tartó időszakra szóló fenntartható fejlesztési menetrendjét, illetve az ehhez kapcsolódó fenntartható fejlődési célokat. A menetrend az emberi élet számos fontos területét érinti. Globális keretet határoz meg a szélsőséges szegénység felszámolása, az egyenlőtlenség és az igazságtalanság leküzdése, valamint az éghajlatváltozás 2030-ig történő megszüntetése érdekében. A történelmi millenniumi fejlesztési célokra építve a 17 fenntartható fejlesztési cél (SDG) és a 169 kapcsolódó célkitűzés halmaza emberközpontú, átalakító, univerzális és integrált. Ezekben a célokban megfelelő arányban jutnak érvényre a fenntartható fejlődés gazdasági, társadalmi és környezeti szempontjai.

Alternatív turizmus

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 768 6

A turizmus jelenségének vizsgálatával folyamatosan formálódik, változik, bővül a turizmus törvényszerűségeiről meglévő tudás is. Rengeteg új irányzat vált ismertté, és olyan új fogalmi kategóriák jelentek meg, amelyek között az eligazodás még a jól felkészült turisztikai szakemberek számára is problémát okoz. Szelíd, fenntartható, környezettudatos, felelős, zöld, természeti, öko, tudatos, lassú… Hosszan sorolhatnánk a turizmus ismert vagy kevésbé ismert jelzőit anélkül, hogy azok pontos jelentéstartalmáról mély ismeretekkel rendelkeznénk.

E kategóriák közötti eligazodáshoz, a terminológiák pontos értelmezéséhez kíván hozzájárulni ez a könyv oly módon, hogy egyben bemutatja ezek keletkezését és turizmuson belüli szerepét. Ismerteti annak a folyamatát is, hogy a tömegturizmus kialakulásával párhuzamosan hogyan jelent meg a fogyasztói igény a „nem tömegturizmus” alternatív kínálati elemeire, azaz hogyan alakult ki, és mit is jelent pontosan az alternatív turizmus kifejezés.

A kötet elsődleges célcsoportja az oktatásban részt vevő hallgatók, de a gazdag tudásanyag, a felvonultatott környezeti-társadalmi összefüggések a gyakorló szakemberek számára is egyaránt elmélyült tudást nyújtanak.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gonda-alternativ-turizmus//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave