Gonda Tibor

Alternatív turizmus


Új törekvés a turizmus fenntarthatóságának mérésére (MST)

Fentebb láthattuk, hogy a turizmus nemzetközi szervezetei – élükön a UNWTO-val – kiemelt fontosságot tulajdonítanak a fenntartható turizmus kérdéskörének. Logikus ezért, hogy felmerült annak az igénye, hogy valamilyen formába mérhetővé tegyék az ágazat szolgáltatóinak vagy az egyes fogadóterületeknek a fenntarthatóság irányába tett intézkedéseit. Az ENSZ Statisztikai Osztályának (UNSD) támogatásával a UNWTO elindította a turizmus fenntarthatóságának mérésére szolgáló statisztikai keret kidolgozását (MST). A kezdeményezés célja, hogy egy nemzetközileg használt statisztikai keretet alakítsanak ki, amivel mérhetővé teszik azt, hogy a turizmus hogyan járul hozzá a fenntartható fejlődés környezeti, gazdasági és társadalmi dimenzióinak érvényesüléséhez. A turizmus gazdasági, társadalmi és környezeti mérési szabványokba történő beépítésével a keret célja a közös nyelv és szervezeti struktúra biztosítása a már rendelkezésre álló adatok gazdagságának kiaknázására, valamint az adatok hatékonyabb előállítására, kezelésére és integrálására. Egy ilyen szabványokon alapuló keret tovább támogathatja a fenntartható turizmusra vonatkozó különféle mérési és megfigyelési programok hitelességét, összehasonlíthatóságát és elérhetőségét, ideértve a fenntartható fejlődési célok (SDG) mutatóinak és a UNWTO fenntartható turisztikai megfigyelőközpontok nemzetközi hálózata (INSTO) mutatóinak kiszámítását.

Alternatív turizmus

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 768 6

A turizmus jelenségének vizsgálatával folyamatosan formálódik, változik, bővül a turizmus törvényszerűségeiről meglévő tudás is. Rengeteg új irányzat vált ismertté, és olyan új fogalmi kategóriák jelentek meg, amelyek között az eligazodás még a jól felkészült turisztikai szakemberek számára is problémát okoz. Szelíd, fenntartható, környezettudatos, felelős, zöld, természeti, öko, tudatos, lassú… Hosszan sorolhatnánk a turizmus ismert vagy kevésbé ismert jelzőit anélkül, hogy azok pontos jelentéstartalmáról mély ismeretekkel rendelkeznénk.

E kategóriák közötti eligazodáshoz, a terminológiák pontos értelmezéséhez kíván hozzájárulni ez a könyv oly módon, hogy egyben bemutatja ezek keletkezését és turizmuson belüli szerepét. Ismerteti annak a folyamatát is, hogy a tömegturizmus kialakulásával párhuzamosan hogyan jelent meg a fogyasztói igény a „nem tömegturizmus” alternatív kínálati elemeire, azaz hogyan alakult ki, és mit is jelent pontosan az alternatív turizmus kifejezés.

A kötet elsődleges célcsoportja az oktatásban részt vevő hallgatók, de a gazdag tudásanyag, a felvonultatott környezeti-társadalmi összefüggések a gyakorló szakemberek számára is egyaránt elmélyült tudást nyújtanak.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gonda-alternativ-turizmus//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave