Gonda Tibor

Alternatív turizmus


Nemzetközi szervezetek törekvései a fenntartható turizmus megteremtése érdekében

A fentiekben is láthattuk, hogy a turizmus, mint egyre jelentősebb gazdasági ágazat, számos pozitív vonása mellett igen komoly környezeti és társadalmi problémákat is okozhat. A felelős turizmusirányításnak nem elkendőzni, hanem megelőzni kell a problémákat. Megítélésünk szerint a turizmus nemzetközi szervezetei a fenntartható és felelősségteljes turizmus kérdésköréhez mindvégig progresszíven viszonyultak. Időben és megfelelő szakmaisággal tűzték napirendre a fontos kérdések tárgyalását, és hoztak meg előremutató döntéseket. Ezeket a napjaink turizmusára is jelentős hatással lévő egyezményeket, deklarációkat mutatjuk be a lentiekben, kronológiai sorrendben. A turizmus nemzetközi szervezetei korán felismerték, hogy a fenntarthatóság elvének érvényesítése kiemelten fontos a turizmus jövője szempontjából. Ennek a szemléletnek a szellemi, elméleti, politikai stb. beágyazódását, megerősödését számos fontos dokumentum is elősegítette. Mivel az alábbi dokumentumok jelentős hatást gyakoroltak a környezettudatosság erősödésére, a fenntartható turizmus eszméjének kialakulására, majd ismertté válására, fontos rövid ismertetésük.

Alternatív turizmus

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 768 6

A turizmus jelenségének vizsgálatával folyamatosan formálódik, változik, bővül a turizmus törvényszerűségeiről meglévő tudás is. Rengeteg új irányzat vált ismertté, és olyan új fogalmi kategóriák jelentek meg, amelyek között az eligazodás még a jól felkészült turisztikai szakemberek számára is problémát okoz. Szelíd, fenntartható, környezettudatos, felelős, zöld, természeti, öko, tudatos, lassú… Hosszan sorolhatnánk a turizmus ismert vagy kevésbé ismert jelzőit anélkül, hogy azok pontos jelentéstartalmáról mély ismeretekkel rendelkeznénk.

E kategóriák közötti eligazodáshoz, a terminológiák pontos értelmezéséhez kíván hozzájárulni ez a könyv oly módon, hogy egyben bemutatja ezek keletkezését és turizmuson belüli szerepét. Ismerteti annak a folyamatát is, hogy a tömegturizmus kialakulásával párhuzamosan hogyan jelent meg a fogyasztói igény a „nem tömegturizmus” alternatív kínálati elemeire, azaz hogyan alakult ki, és mit is jelent pontosan az alternatív turizmus kifejezés.

A kötet elsődleges célcsoportja az oktatásban részt vevő hallgatók, de a gazdag tudásanyag, a felvonultatott környezeti-társadalmi összefüggések a gyakorló szakemberek számára is egyaránt elmélyült tudást nyújtanak.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gonda-alternativ-turizmus//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave