Gonda Tibor

Alternatív turizmus


Rio+20 Nemzetközi konferencia (2012)

2012 júniusában, húsz évvel az első után rendezték meg Rio de Janeiróban az ENSZ Fenntartható Fejlődés Világkonferenciáját. A rendezvénynek közel 50 000 résztvevője volt, a két fő téma pedig a fenntartható fejlődés intézményi keretei és a zöld gazdaságok a fenntartható fejlődés és a szegénység elleni küzdelem összefüggésében voltak. A konferencia során elfogadták a „Future we want” nevű dokumentumot, amelyben többek között egy menetrend elindításáról döntöttek. A menetrendben a millenniumi fejlesztési célokra épülő fenntartható fejlesztési célok kidolgozása és egy fenntartható fejlődéssel foglalkozó politikai fórum szerepelt. A dokumentum nagyrészt megerősíti a korábbi cselekvési terveket, például az Agenda 21-et is. A Rio+20 eredmény egyén intézkedéseket is tartalmazott a fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében.

Alternatív turizmus

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 768 6

A turizmus jelenségének vizsgálatával folyamatosan formálódik, változik, bővül a turizmus törvényszerűségeiről meglévő tudás is. Rengeteg új irányzat vált ismertté, és olyan új fogalmi kategóriák jelentek meg, amelyek között az eligazodás még a jól felkészült turisztikai szakemberek számára is problémát okoz. Szelíd, fenntartható, környezettudatos, felelős, zöld, természeti, öko, tudatos, lassú… Hosszan sorolhatnánk a turizmus ismert vagy kevésbé ismert jelzőit anélkül, hogy azok pontos jelentéstartalmáról mély ismeretekkel rendelkeznénk.

E kategóriák közötti eligazodáshoz, a terminológiák pontos értelmezéséhez kíván hozzájárulni ez a könyv oly módon, hogy egyben bemutatja ezek keletkezését és turizmuson belüli szerepét. Ismerteti annak a folyamatát is, hogy a tömegturizmus kialakulásával párhuzamosan hogyan jelent meg a fogyasztói igény a „nem tömegturizmus” alternatív kínálati elemeire, azaz hogyan alakult ki, és mit is jelent pontosan az alternatív turizmus kifejezés.

A kötet elsődleges célcsoportja az oktatásban részt vevő hallgatók, de a gazdag tudásanyag, a felvonultatott környezeti-társadalmi összefüggések a gyakorló szakemberek számára is egyaránt elmélyült tudást nyújtanak.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gonda-alternativ-turizmus//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave